Urhea-yhdyshenkilön toiminta Leppävaaran koulussa

Toimin Leppävaaran koulun Urhea-yhdyshenkilönä, jonka tehtävänä on koordinoida Urhea-luokkien oppilaiden säännöllisiä harjoituspoissaoloja ja tukea heidän opiskeluaan. Koulumme mallissa huoltajat ilmoittavat säännölliset poissaolot Urhea-yhdyshenkilölle, joka saattaa ne aineenopettajien tietoon. Urhea-yhdyshenkilö sopii sitten aineenopettajan kanssa poissaolon korvaavat tehtävät. Henkilökohtaista tukea opiskeluun Urhea-yhdyshenkilö tarjoaa kahdella puolen tunnin välitunnilla viikossa. Oppilaat voivat tulla näille tukitunneille tekemään rästitehtäviä sekä näyttämään valmiita rästisuorituksia. Tukitunneilla myös ylläpidetään tehtävien tekoaikataulua sekä harjoitellaan opintojen ja urheilun yhdistämistä.

Toiminnan tarkoitus

Urhea-yhdyshenkilön toiminnan tarkoituksena on kehittää nuorten elämäntaitoja sekä antaa valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Tavoitteena on, että oppilaat kasvavat vastuullisina urheilijoina, jotka ottavat vakavasti sekä oman lajinsa että opiskelun. Kokemukseni mukaan koulumme Urhea-luokkien oppilaat toimivat rästitehtävien suhteen huolellisesti sekä tulevat sovituille tukitunneille säännöllisesti. Myös yhteistyö kodin kanssa on toiminut hienosti: huoltajat pitävät Urhea-yhdyshenkilön ajan tasalla harjoitusaikatauluista ja ovat valmiita osaltaan tukemaan rästitehtävien tekemisessä koulupäivien ulkopuolella. Leppävaaran koulun kokemusten perusteella suosittelen vastaavanlaista tukitoimintaa myös muille Urhea-kouluille.