Kasva Urheilijaksi -oppisisältö

Urhea verkon kouluilla on käytössään Suomen Olympiakomitean Kasva urheilijaksi -oppisisällöt. Urhean asiantuntijat tukevat koulujen opettajia […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita

Urhea verkon kouluilla on käytössään Suomen Olympiakomitean Kasva urheilijaksi -oppisisällöt. Urhean asiantuntijat tukevat koulujen opettajia koulutuksin ja materiaalein. Urhean nimetyt yläkouluasiantuntijat toimivat opettajien ja verkostovalmentajien taustatukena erityistä osaamista vaativissa tilanteissa.

Kasva Urheilijaksi -oppisisällöt

  • Kasva urheilijaksi -yleisvalmennus valinnaisliikunnan tunneilla
  • Kasva urheilijaksi -harjoituskirja (liikunta, terveystieto, kotitalous, elämanhallinta, opintojenohjaus)

Nuorten urheilukasvatusta tukevat sisällöt

  • Urhean fysiikkavalmennuskonsepti koulupäivien yhteydessä
  • Huoltajien Kasvata Urheilijaksi -kirja