Opettajille ja kouluille

1. Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu Suomen Olympiakomitean johdolla […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita

1. Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus

Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu Suomen Olympiakomitean johdolla yleisvalmennuksen oppisisältö, jota hyödynnetään verkoston kouluissa valinnaisen liikunnan oppitunneilla. Opetuksesta vastaa liikunnanopettaja.

Vuosiluokille 7.-9.on luotu sisällöt urheilijan kehittymisen ja terveenä urheilijana kasvun kannalta keskeisimpien liikuntataitojen sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittelun tueksi. Lisäksi liikunnanopetuksen yhteydessä tehdään psyykkisen valmennuksen harjoitteita. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään ja kehittämään tärkeitä monipuolisia liikuntataitoja ja ominaisuuksia sekä oivaltaa omatoimisen harjoittelun merkitys, jotta nuori voisi kasvaa, kehittyä ja menestyä terveenä urheilijana. Lisätietoja Suomen Olympiakomitean sivuilla.

7. lk tuntimateriaali

8. lk tuntimateriaali

9. lk tuntimateriaali

HUOM! Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennuksen materiaaleihin tehdään päivityötä ja uudet materiaalit julkaistaan keväällä 2022 urheiluoppilaitosseminaarissa ja ne tulevat käyttöön syksystä -22 alkaen.

2. Kasva urheilijaksi- harjoituskirjat

Urhean kouluissa on käytössä Kasva Urheilijaksi- harjoituskirjat. Kirja voi olla perinteinen harjoituskirja tai e-kirja.Oppimateriaalia ja harjoituskirjoja hyödynnetään urheilevien oppilaiden opetuksen tukena liikunnan, terveystiedon, kotitalouden ja oppilaanohjauksen tunneilla sekä kotitehtävinä. Kirjasta on versiot 7., 8., ja 9. luokille. Kirjojen keskeiset teemat ovat: harjoittelu, palautuminen ja uni, ravinto, psyykkinen valmennus, elämäntaidot, urheilijan opiskelutaidot.

Kasva Urheilijaksi- sähköisen harjoituskirjan voit ladata Suomen Olympiakomitean aineistopankista

Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena e-kirja löytyy huoltajien materiaalisivuilta.

Perinteisten harjoituskirjojen tilausasioissa ole yhteydessä jari.savolainen@urhea.fi tai laura.tast@olympiakomitea.fi

3. www.terveurheilija.fi sivusto

Tutkittuun tietoon perustuva tietopankki opetuksen ja valmennuksen tueksi. Sisällöt harjoittelusta, vammojen ennaltaehkäisystä, terveydestä ja ravitsemuksesta.

4. Videomateriaali opetuksen tueksi

Urhean asiantuntijat ovat luoneet lyhyitä videoita Kasva Urheilijaksi-materiaalista yläkouluikäisille nuorille. Videoiden avulla sukelletaan kirjojen keskeisiin teemoihin. Videot voivat toimia esim. kotiläksyinä tai tuntimateriaalina.

Psyykkinen valmennus,  Kim Forsblom Urhean psyykkinen valmentaja

 1. Attribuutiot eli selitykset (Kasva Urheilijaksi- oppikirja 1)
 2. Itsepuhe, (Kasva Urheilijaksi- oppikirja 1)
 3. Tavoitteet, (Kasva Urheilijaksi- oppikirja 2)
 4. Vahvuudet (Kasva Urheilijaksi- oppikirja 2)

Fysiikkaharjoittelu, Urhean fysiikkavalmennuksen vastuutiimi

 1. Kasva Urheilijaksi-kirja 1
  1. Fyysiset ominaisuudet ja motoriset perustaidot
  2. Liiiikuvuus ja venyttely
  3. Fyysiset ominaisuudet ja motoriset perustaidot 6 min 10 s + Liikkuvuus ja venyttely 6 min 6 s (videot yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi)
 2. Kasva Urheilijaksi-kirja 2
  1. Fyysinen suorituskyky ja monipuoliset liikuntataidot
  2. Kehonhuoltoharjoittelu
  3. Fyysinen suorituskyky ja monipuoliset liikuntataidot 7 min 20 s + Kehonhuoltoharjoittelu 8 min 20 s (videot 1+2 yhdistetty)

Ravitsemus, Vili Jaakola, Urhean ravitsemusasiantuntija

 1. Ravitsemuksen kivijalka: lautasmallin avulla monipuolisuutta myös välipaloihin. Kasva Urheilijaksi kirja 1 (7. lk), ravitsemus
 2. Ravitsemus, Energiansaanti: riittävästi energiaa oikeista lähteistä. Kasva Urheilijaksi kirja 2 (8. lk),

Kasva Urheilijaksi –kirjasarjan tueksi on valmistunut 4 ravitsemusaiheista videopätkää (á 3-5 min). Videot löydät tämän linkin kautta Olympiakomitean Youtube-tililtä ja Kasva urheilijaksi -soittolistalta

Videot käsittelevät Kasva urheilijaksi-materiaalien keskeisiä aihepiirejä; ateriarytmiä, lautasmallia, välipaloja ja riittävää energiansaantia. Videoissa esiintyy verkostomme asiantuntijakommenttien lisäksi myös urheilijaesimerkkejä. Jokaisen videon lopussa on tietyt harjoituskirjan sivut mainittuna, jolloin videolla voi näppärästi alustaa oppituntia, ja myöhemmin jatkaa aiheen käsittelyä kirjan tehtävien muodossa.

Urhean asiantuntijat yläkoulujen opettajien taustatukena

Urhean yläkouluvaiheen asiantuntijat toimivat koulujen opettajien taustatukena haastavissa tilanteissa. Opettajat voivat tarvittaessa konsultoida suoraan Urhean asiantuntijoita. Leiripäivät ja asiantuntijatilaisuudet ovat hyvä paikka tutustua asiantuntijoihin.

Fyysinen valmennus: Asla Jääskeläinen, 0405431646

Urheilufysioterapia: Erika Pakkala, 0505353990

Psyykkinen valmennus: Kim Fosrblom, 0407740133 / Janica Järvenpää

Ravitsemusvalmennus: Vili Jaakola, 0504671095

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@urhea.fi