Storängens skola

Vill du kombinera idrott och skola? Lagstads skola, Mattlidens skola och Storängens skola samarbetar med idrottsakademin Urhea. Skolan schemalägger undervisningen så […]

Tyttö pitää pyörivää palloa etusormensa päällä

Vill du kombinera idrott och skola?

Lagstads skolaMattlidens skola och Storängens skola samarbetar med idrottsakademin Urhea. Skolan schemalägger undervisningen så att det är möjligt att träna tisdag morgon och onsdag eftermiddag. För att gå i Urhea-klass behöver eleven förbinda sig till att delta i den träning som antingen föreningen eller skolan ordnar dessa tider.

Information om skolgång i Urhea-klass skickas i början av januari. Varje år ordnas dessutom ett infotillfälle om skolgång i Urhea-klass för elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare.

För att få en plats i en Urhea-klass ska eleven uppfylla kriterierna i idrottaravtalet (länk nere på sidan) samt lämna in tränarens bekräftelse på att eleven deltar i idrottsverksamheten.

Rektorerna i Urheaskolorna intervjuar dem som anmäler sig till Urhea-klass för att diskutera bl.a. motivationen och vad det innebär att kombinera aktivt idrottande och skolgång. Förfaringssättet kan variera från skola till skola, men de senaste åren har alla tre skolor använt en skriftlig förhandsuppgift i stället för muntlig intervju med rektorn.

Aktuell information finns på stadens hemsida: https://www.espoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/ansokan-till-skolan/anmalan-till-skolan

Tidtabell för våren 2023

  • Anmälningstiden för idrottsklassen är 11.2–11.3.2023. Anmälan görs via Wilma (Ansökningar och beslut). Utsockneselever kan göra anmälan med pappersblankett som fås per e-post från Svenska bildningstjänster, kontakta kasper.wendell@esbo.fi.
  • Bekräftelser ges senast 10.4.2023, då också idrottsföreningarna informeras om att eleven börjar i Urhea-klass.

Information om URHEA-infotillfällen och intervjuer uppdateras på denna sida i början av 2023.

Har du frågor?

Svenska bildningstjänster svarar gärna på frågor om Urhea-idrottsklassen. Du kan kontakta planerare Kasper Wendell på adressen kasper.wendell@esbo.fi