Urhea-oppilaille ja huoltajille

1. Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu Suomen Olympiakomitean johdolla […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita
1. Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus

Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu Suomen Olympiakomitean johdolla yleisvalmennuksen oppisisältö, jota hyödynnetään verkoston kouluissa valinnaisen liikunnan oppitunneilla. Opetuksesta vastaa liikunnanopettaja.

Vuosiluokille 7.-9. on luotu sisällöt urheilijan kehittymisen ja terveenä urheilijana kasvun kannalta keskeisimpien liikuntataitojen sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittelun tueksi. Lisäksi liikunnanopetuksen yhteydessä tehdään psyykkisen valmennuksen harjoitteita. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään ja kehittämään tärkeitä monipuolisia liikuntataitoja ja ominaisuuksia sekä oivaltaa omatoimisen harjoittelun merkitys, jotta nuori voisi kasvaa, kehittyä ja menestyä terveenä urheilijana. Lisätietoja Suomen Olympiakomitean sivuilla.

2. Kasva urheilijaksi -oppikirjat

Urhean kouluissa on käytössä Kasva Urheilijaksi- oppikirjat. Kirja voi olla perinteinen oppikirja tai e-kirja. Oppimateriaalia ja harjoituskirjoja hyödynnetään urheilevien oppilaiden opetuksen tukena liikunnan, terveystiedon, kotitalouden ja oppilaanohjauksen tunneilla sekä kotitehtävinä. Kirjasta on versiot 7., 8., ja 9. luokille. Kirjojen keskeiset teemat ovat: harjoittelu, palautuminen ja uni, ravinto, psyykkinen valmennus, elämäntaidot, urheilijan opiskelutaidot.

Sähköisen Kasva Urheilijaksi -oppikirjan voit ladata Suomen Olympiakomitean aineistopankista

3. Urhean fysiikkavalmennus koulupäivien yhteydessä

Urhea mahdollistaa oppilaiden osallistumisen fysiikkaharjoitteluun koulupäivien yhteydessä tiistaiaamuisin ja keskiviikkoiltapäivisin. Valmennuksesta vastaavat verkosto osaavat seuravalmentajat ja liikunnanopettajat sekä Urhean valmentajat. Urhean fysiikkavalmennus on osa nuoren kokonaisharjoittelua, pyritään järjestämään lähellä jokaisen omaa koulua, jotta turhaa aikaa ei kuluisi harjoitusmatkoihin. Harjoittelussa keskitytään innostavalla tavalla kehittämään keskeisiä urheilijan ominaisuuksia ja liikuntataitoja. Harjoitus tuo monipuolisuutta urheilijan arkeen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Harjoitusryhmissä on mukana useiden lajien urheilijoita ja valmentajia, jolloin on mahdollisuus oppia muiden lajien kautta tulevia fysiikkatreenejä sekä treeniasennetta.

Katso fysiikkaharjoittelun sisältörunko täältä

4. Urhean lajiharjoittelu koulupäivien yhteydessä

Suurimmissa lajeissa koulupäivän yhteydessä mahdollistetaan lajiharjoittelu tiistaiaamuisin sekä keskiviikkoliltapäivisin. Keskiviikon harjoitus on usein seuran oma harjoitus. Lahiharjoittelussa noudatetaan lajiliiton linjauksia. Aamutreenit ovat yleensä joukkueharjoituksesta poikkeavia ja niissä painotetaan taito-ominaisuuksia.

Osalla kouluista on omat lajiharjoitusohjelmat (esim. Helsingissä PHYK, LYK, HERYK).

5. Urheilijasopimus

Urhea toiminnassa olevat oppilaat sitoutuvat urheilijasopimuksen pelisääntöihin. Urheilijasopimus allekirjoitetaan omalla koululla.

Urheilijasopimuksen näet tästä linkistä

Huoltajille

Terve Urheilija -sivustolta löydät tietoa harjoittelusta, terveydenhuollosta, vammojen ennaltaehkäisystä ja ravitsemuksesta.

Lataa tästä Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena: opas nuoren urheilijan vanhemmille. Hyvä tietopaketti vanhemmille yläkouluikäisen urheilusta innostunee nuoren tukemiseen.