Yrkeshögskolan Arcada

Idrottsakademierna är regionala samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera […]

Oleskelutilan sohvaryhmiä

Idrottsakademierna är regionala samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv. Det finns ett flertal idrottsakademier i Finland och de är organiserade på olika sätt, beroende på de regionala behoven.

En del fungerar som nätverk, andra som föreningar eller stiftelser. Idrottsakademierna kan få statliga verksamhetsbidrag via Finlands olympiska kommitté om de framgångsrikt genomgått en kvalitetsbedömning. Kvalitetsauditerade idrottsakademier har rätt att använda de olympiska ringarna i sin marknadsföring. Huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA erhöll denna status våren 2008 som en av de första. Arcada har aktivt medverkat i URHEA sedan medlet av 2000-talet.

Personlig studievägledning för idrottare

Som elitidrottande student vid yrkeshögskolan Arcada får du hjälp med att kombinera dina studier med din idrottskarriär. Du får personlig studievägledning där vi även kopplar in din tränare för att på bästa möjliga sätt kunna göra din studiegång flexibel och smidig. Både personal och övriga studenter känner till att det finns specialarrangemang kring elitidrottande studenter och att dessa skall respekteras. Du har också alltid en kontaktperson vid högskolan som du kan kontakta vid behov.

Arcada stöder elitidrottare

  • erbjuda skräddarsydd individuell studiehandledning och individuell studieplan. Individuell studieplan innebär t.ex. att arrangera i mån av möjlighet alternativ till sådan undervisning eller sådana kurser som p.g.a. träningsläger eller tävlingsresor inte kan genomföras i sin helhet. Alternativen kan vara deltagande via webbkamera, deltagande i projekt, prestationer vid annan högskola, mm.
  • samarbeta med tränare/tränarna gällande kombination av studier och träning
  • erbjuda träningsfaciliteter i eller i närheten av högskolan
  • erbjuda avgiftsbelagd service och tjänster för idrottare som t.ex. testmöjligheter och fysioterapi
  • ordna infotillfällen och träffar för URHEA-medlemmar

Till Arcada söker du som idrottare på normalt vis via den gemensamma antagningen. Mer information finns på nätet.

Arcada

Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors