Hanken – Svenska handelshögskolan

Hanken är en handelshögskola på universitetsnivå, och numera den enda fristående handelshögskolan i Finland. Vi […]

Oleskelutilan sohvaryhmiä

Hanken är en handelshögskola på universitetsnivå, och numera den enda fristående handelshögskolan i Finland. Vi har verksamhet i Helsingfors och Vasa. Hanken utbildar ekonomie kandidater på svenska, och ekonomie magistrar och doktorer på svenska och engelska. Antalet närvaroanmälda studerande är drygt 2100 per år, varav drygt 450 vid Vasa campus.

Hankens kandidatutbildning inleds med ett läsår gemensamma studier, varefter de studerande kan välja mellan åtta alternativa huvudämnen i Helsingfors och mellan fem alternativa huvudämnen i Vasa. I Hankens kandidatutbildning ingår en obligatorisk utlandsvistelse om minst tre månader antingen som utbytesstudier eller utlandspraktik. Efter kandidatexamen fortsätter de flesta med studier för magisterexamen i samma ämne.

Studievägledning ges vid Hanken centralt av studiebyrån och ämnesvis av lärarna. Hankens studievägledare och lärare erbjuder inom vissa ramar toppidrottande studerande flexibla individuella lösningar som inte erbjuds alla studerande. I praktiken gäller det flexiblare tentarrangemang och vid behov flexibla lösningar och tidtabeller i hur kurser kan avläggas för att möjliggöra att toppidrottarna kan kombinera tävlings- och träningsresor med studierna. Dessa specialarrangemang avtalas om före kurserna börjar för att samarbetet skall ske smidigast möjligt.