Ari Haapalaisen kuva
Ari Haapalainen
Niko Kettusen kuva
Niko Kettunen
Mati Kirmeksen kuva
Mati Kirmes
Harri Laihon kuva
Harri Laiho
Juha Lappalaisen kuva
Juha Lappalainen
Olli-Pekka Mykkäsen kuva
Olli-Pekka Mykkänen
Matti Mäen kuva
Matti Mäki
Tommy Nordenswanin kuva
Tommy Nordenswan
Timo Parviaisen kuva
Timo Parviainen
Mikko Peltonen katsoo kameraan Urhea-logon edessä
Mikko Peltonen
Diari Sharifin kuva
Diari Sharifi
Mikael Ylöstalon kuva
Mikael Ylöstalo