Reppu täyteen urheilullista elämänasennetta

Jääkiekkoileva & tennistä pelaava poikamme Lucas käy Leppävaaran Urhea yläkoulun kahdeksatta luokkaa. Huoltajina voimme käsi sydämellä todeta, että kiitos koululle ja Urhea-verkostolle, arkemme on toimiva kokonaisuus oppilaan koulunkäynnin ja urheiluharrastuksien yhteensovittamisen näkövinkkelistä. Seitsemännen luokan alussa nuori kirjoitti koulun kanssa urheilijasopimuksen. Sopimuksella on varmasti symbolistakin arvoa, mutta sisältöä tarkemmin tulkittaessa siinä on esillä hyvin urheayläkoulun arvot ja ohjenuorat.

Urhea yläkoulun toimintaympäristössä henkilöstö näyttäytyy merkittävässä roolissa

Oppilaan viihtyminen koulussa kertoo paljon koulun hengestä ja oppimisilmapiiristä. Luokanvalvoja Sini Litmanen on ryhmäyttänyt 8C -urheiluluokan erinomaisesti, työskentelykulttuuri ja oppilaiden käytöstavat kodin silmissä näyttävät olevan oikealla uralla. Koulu ja opettajat tukevat nuoria päivittäisessä ajanhallinnassa, ohjaavat oppilasta tavoitteellisuuteen, aikataulujen suunnitelmallisuuteen, itseohjautuvuuteen ja vastuunkantoon omasta oppimisestaan. Esimerkkinä tästä ovat Wilmassa näkyvät päivittäiset opittavat aiheet ja läksyt, kokeiden sisällöt sekä aikataulutukset. Opetuksen vaatimustaso ja työskentelykulttuuri tässä koulussa antavat hyvät jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle.

Koulu mahdollistaa 10-12 tuntia aktiivista liikuntaa kouluviikon aikana (urheiluseuran aamuharjoittelut, liikuntatunnit, valinnaisliikunnan tunnit sekä Kasva urheilijaksi tunnit). Tämän lisäksi koulun toiminnalliset opetusmetodit eri aineissa ja urheilijanäkökulma oppiaineiden sisällöissä kuten opon- ja terveystiedon tunneilla ovat nousseet mielekkäinä asioina koulutyöskentelystä esille. Oppilaan oma vastuunkanto koulutyöstä mahdollistaa myös leirityksiin ja kilpailumatkoihin osallistumisen lukuvuoden aikana. Erityisjärjestelyiden tukena on koulun urheakoordinaattori.

Koulun liikunnanopettajat ovat osoittautuneet alansa huippuammattilaisiksi. Jussi Miettisen &  Riitta Peltoniemen liikuntatunnit ovat monipuolisia ja inspiroivia sisältäen motoriikka- ja ominaisuusharjoitteita, sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja vahvistaen. Yläkouluaika on merkityksellistä aikaa kasvussa urheilijaksi, mutta myös kasvun aikaa ihmisenä ylipäätänsä.  Koulun välittävä kulttuuri on tärkeää nuorille ja antaa hyviä eväitä elämään kansanterveyttäkin ajatellen, puhumattakaan elämänmittaisista muistoista. Opettajan rakentavalla, kannustavalla ja henkilökohtaisella palautteella on ollut meille väliä!

Koulusta huokuu ulkopuolelle hyväntahtoinen henkilöstö. Rehtorin sekä henkilöstön kautta syntyy koulun välittävä toimintakulttuuri.

Terveystiedon ja Kasva urheilijana tuntien erilaiset teemat, kuten uni ja ravinto ovat vahvistaneet Lucasin käsitystä terveellisistä elämäntavoista, joista hän on oma-aloitteisesti halukas pitämään kiinni. Laadukkaan unen määrä ja unirytmi arjesta viikonloppuun sujuu teini-ikäiseltä ilman jet lagia. Arkitekemiseen on tullut koulun kautta myös harjoitteita ja mainintaa fysioterapiaopiskelijoista, jotka ovat tuoneet hyvää sisältöä liikkuvuusharjoitteluun, ymmärrystä kehon osien tasapuoliseen kuormitukseen sekä rasitusvammojen välttämiseen.

Koulusta huokuu ulkopuolelle hyväntahtoinen henkilöstö. Rehtorin sekä henkilöstön kautta syntyy koulun välittävä toimintakulttuuri. Jopa keittiön henkilöstökin on kannustanut oikeaoppiseen ”lautasmalliin” sekä ”ottakaa pojat lisää, että jaksatte treenata” on hauskuuttanut nuorten ruokailutuntia. Koulu tarjoaa myös lisäpalveluna ravintokoostumukseltaan laadukkaiden välipalojen ostomahdollisuutta. Tämä on meidän tuhansia kcal päivittäin polttavalle nuorukaiselle tarpeellinen lisä säännöllisen ruokailurytmin ylläpitoon. Helpottaa sekin arjen ajanhallintaa, sillä välillä on tukka putkella menoa koulusta treeneihin tai toisinpäin, autossa päivittäin energian tankkausta sekä läksyjen pänttäämistä.