Koulutus ja TKI-toiminta

Urhean Koulutus ja TKI-toiminnan tavoitteena on tuottaa huipputason osaamista Urhean arkeen urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille. […]

Valmentaja on lattiantasossa toinen polvi lattiassa, seuraa selällään olevaa urheilijaa, jonka toinen jalka on ilmassa seinää vasten

Urhean Koulutus ja TKI-toiminnan tavoitteena on tuottaa huipputason osaamista Urhean arkeen urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille. Tärkeänä tavoitteena on myös edistää innovatiivista kehittämis- ja koulutustoimintaa Urhean toimintaympäristössä ja tukea osaamisen kehittymistä lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

TKI = Tutkimus, kehittäminen ja innovaatio

Urhean Koulutus ja TKI-yksikkö hyödyntää työssään Urhean osaavaa henkilöstöä ja laajaa verkostoaan, jossa on useita huippuosaamisen koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, yrityksiä sekä urheilu- ja liikuntaorganisaatioita. Toiminnan kehittäminen pohjautuu verkostotoiminnan keskeisiin elementteihin: tunteminen, luottamus ja sitoutuminen.

Toiminnan kehittäminen pohjautuu verkostotoiminnan keskeisiin elementteihin: tunteminen, luottamus ja sitoutuminen.

Rakennamme Urhea-kampukselle dynaamista ja ennakkoluulotonta kehittämistoimintaa, joka hyödyntää sekä kotimaista että ulkomaista tutkimus- ja kokemustietoa ja jossa verkoston voima on saatu käyttöön. Tavoitteena on vahvistaa urheilun toimialan kyvykkyyttä reagoida yhteiskunnan muutoksiin ja olla merkittävä toimija edetessämme kohti 2030-lukua.

Tällä hetkellä Koulutus & TKI-toiminnan keskeiset kehittämiskohteet ovat:

  1. Nuorten urheilun TKI-ohjelman käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
  2. Osaamisen kehittämisen edistäminen
  3. Arjen työn ja tieteen yhteistyön edistäminen
  4. Digitalisaation tehokas hyödyntäminen