Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta (TKI) Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian valmennus- ja asiantuntijatoiminnan voimakas kehittyminen sekä Urhea-hallin myötä […]

Valmentaja on lattiantasossa toinen polvi lattiassa, seuraa selällään olevaa urheilijaa, jonka toinen jalka on ilmassa seinää vasten

Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta (TKI)

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian valmennus- ja asiantuntijatoiminnan voimakas kehittyminen sekä Urhea-hallin myötä merkittävästi parantuva valmentautumisympäristö asettavat vaatimuksia myös toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Siihen tarpeeseen käynnistyi vuoden 2021 alussa Urhean TKI -toiminta, jonka keskeisenä tehtävänä on tuottaa huipputason osaamista Urhean arkeen, urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille.  

“Innovaatiotoiminta viittaa toimintaan, joka edistää ideoiden syntymistä ja kehittämistä hyödyllisiksi ja käytäntöön viedyiksi innovaatioiksi.”

“Innovaatiotoiminnasta voidaan käyttää myös käsitteitä innovointi, uudistaminen, kehittäminen, nokkelien konstien keksiminen tai arjen sujuvoittaminen.”

Tekes, Inno-Vointi -tutkimushanke, 2013
Urhean TKI-toiminnan tämän hetken tavoitteina on
  • Kehittää koulutustoimintaa Urhean verkostoja hyödyntäen
  • Hyödyntää suomalaista sekä kansainvälistä urheilun ja liikunnan tutkimus- / kokemustietoa 
  • Mahdollistaa urheilun innovaatiotoiminta hyödyntäen Urhean verkostoja ja toimintaympäristöä 
  • Osallistua aktiivisesti suomalaisen huippu-urheilun datastrategian kehitystyöhön

TKI-toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita vielä hahmotellaan vuoden 2021 aikana. Toiminnan tärkeänä johtoajatuksena on ylläpitää ja edelleen kehittää Urhean hyvää, innovatiivista ilmapiiriä ja toimintatapaa sekä pyrkiä kaikissa toiminnoissa tuottamaan hyötyä urheilijoiden ja valmentajien arkeen.