Helsingin yliopisto

Urheiluakatemian tehtävänä on edistää huippu-urheilijan opintomahdollisuuksia ja ammattiin valmistautumista. Helsingin yliopisto ja yliopistoliikunta UniSport tukevat […]

Oleskelutilan sohvaryhmiä

Urheiluakatemian tehtävänä on edistää huippu-urheilijan opintomahdollisuuksia ja ammattiin valmistautumista. Helsingin yliopisto ja yliopistoliikunta UniSport tukevat tätä tavoitetta opintoasioiden, liikuntatarjonnan ja harjoittelumahdollisuuksien puitteissa.

Helsingin yliopiston virallinen logo, teksti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Helsingin yliopistossa opiskellaan laaja-alaisissa ja monitieteisissä suomen- ja ruotsinkielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa, joissa voi opiskella joustavasti useampaa eri tieteenalaa aina yli tiedekuntarajojen. Jokainen opiskelija tekee tutkintoonsa kuuluen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka avulla hän määrittelee tavoitteensa sekä tunnistaa ja kehittää osaamistaan. HOPS-ohjauksesta vastaava ohjaava opettaja tai opettajaryhmä auttavat myös löytämään ratkaisuja opinnoissa esille nouseviin ongelmiin sekä sopimaan poikkeusjärjestelyistä sekä opintojen ja urheilun yhteensovittamisesta.

Ohjeita opiskelijalle

Aloita opiskelijana tutustumalla opintotarjontaan Sisussa ja pohdi opintojen liittyviä tavoitteitasi. Lisätietoa opintojen suunnittelusta.

Jatka keskustelua oman valmennustiimisi kanssa käytännön aikatauluista tulevan lukuvuoden aikana. Konsultoi tarvittaessa URHEA:n kaksoisura-asiantuntija Juha Dahlströmiä, puh. 0400910972 tai juha.dahlstrom@urhea.fi.

Ota yhteyttä HOPS-ohjauksesta vastaavaan opettajaan HOPS:in muokkaamiseksi. Urhea yhteyshenkilö Emmi Lehtinen ei tee yksilöohjausta, mutta voit olla Emmiin yhteydessä jos opintojen ja urheilun yhteensovittamisessa on epäselvyyttä.

Lisätietoa opintojen järjestelystä.