Talouden vuosikatsaus 2020

Urhea-konserni koostuu Urhea-säätiöstä, Urhea-Asunnot Oy:stä sekä Urhea-halli Oy:stä. Tilikausi 2020 oli Urhea -säätiön kuudes kokonainen […]

Urhea-konserni koostuu Urhea-säätiöstä, Urhea-Asunnot Oy:stä sekä Urhea-halli Oy:stä.

Tilikausi 2020 oli Urhea -säätiön kuudes kokonainen tilikausi. Vuoden 2018 lopulla käynnistynyt strategiatyö saatettiin vuoden aikana loppuun. Olympiavalmennuskeskus Helsingin suunnittelua jatkettiin Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa läpi vuoden, ja tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan suunnittelu käynnistettiin. Kisakallion urheiluopiston kanssa. Konsernirakenteesta, laajentuneesta toiminta ja kasvaneesta henkilöstömäärästä johtuen säätiön toiminnanjohtajan tehtävä muutettiin toimitusjohtajan tehtävään. Samalla käynnistettiin johtamisjärjestelmän uudistus.

Pylväsdiagrammi, jossa ovat Urhea-konsernin kokonaistuotot, kokonaiskulut, tilikauden voitto/tappio ennen veroja sekä tilikauden voitto graafina. Luvut vuosilta 2019 ja 2020, vuoden 2020 luvut ovat suuremmat kaikissa neljässä kohdassa kuin 2019.
Urhea-konsernin tase pylväsdiagrammina. Vuonna 2019 tase on ollut merkittävästi pienempi kuin vuonna 2020.

Talous tasapainossa

Talouden tuottojen osalta olennaisimmat tapahtumat tilikaudella olivat OKM:n yleis- ja erityisavustus, Helsingin kaupungin yleisavustus sekä Vantaan kaupungin palkka- ja ohjaajatuet. Ohjaajatuet, Nuorten Olympiavalmentajatuet ja lajien kautta saadut valmentajapalkkatuet suuntautuivat suoraan valmentajien palkkoihin ja olivat näin kauttakulkueriä. Urhea-säätiön talous pysyi tasapainossa kuluneen tilikauden aikana huolimatta kasvaneesta toiminnasta.

Urhea-halli Oy:hyn palkattiin elokuun alussa sen ensimmäinen työntekijä, kun aiemmin konsulttisopimuksella toiminut Kaisa Vikkula nimitettiin halliyhtiön liiketoimintajohtajaksi. Talous- ja henkilöstöhallinosta vastasi koko konsernin osalta talous- ja henkilöstöpäällikkö Marianne Hoffrén.

Pylväsdiagrammi, joka kuvaa Urhea-konsernin henkilöstön kasvua vuodesta 2019 vuoteen 2020. Vuonna 2019 henkilöstöä on 18 hlöä, vuonna 2020 30 hlöä.

Urhea-asunnot Oy perustettiin

Joulukuun kokouksessaan säätiön hallitus päätti perustaa Urhea-asunnot Oy:n, jonka tarkoituksena on ryhtyä vuokraamaan kampukselle rakentuvaa urheilijoiden asuintaloa. Säätiö omistaa kokonaisuudessaan Urhea-asunnot Oy:n.

Urhea-konsernin oman pääoman kehitys vuodesta 2019 vuoteen 2020. Oma pääoma on kaksinkertaistunut vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Rakennustöissä saumaton yhteistyö

Urhea-kampuksen rakentaminen jatkui läpi vuoden kiivaana. Rakentamisen koordinoinnissa ja ohjauksessa tärkeässä roolissa olivat rakennuttajakonsuItti Stig Helminen Indepro Oy:stä sekä urheilupaikkarakentamisen konsultti Marko Ruti Kisakallion urheiluopistolta. Yhteistyö pääurakoitsija Jatke Oy:n kanssa sujui hyvin.