Kaksoisura-asiantuntijatyönkuvaus valintavaihe yläkoulu

Kaksoisura on suomalaisen urheilun arvovalinta.

Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun, urheilun ja muun työuransa tai urheilemaan ammattilaisena huippuvaiheessa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Valintavaiheessa kaksoisura tulee tukea urheilijana kehittymistä

Yläkoulun aikana kaksoisuran tavoite on, että nuori pystyy mahdollisimman tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan omassa arjessaan. Nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Koulun, urheiluseuran, lajiliiton, urheiluakatemian ja muiden toimijoiden tavoitteena on tukea nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä ja sitä kautta kasvamisessa tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi. 

Toimintatavat eri kohderyhmissä

Kaksoisuratyötä tekevät yläkouluissa opinto-ohjaajat, luokanvalvojat ja liikunnanopettajat. Heillä on työn tukena urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset ja Kasva urheilijaksi materiaalit. Opiskeluvalmiuksien kehittämisen lisäksi heillä on tärkeä tehtävä yhdessä nuoren vanhempien kanssa auttaa nuorta löytämään hänelle urheilu-uraa parhaiten mahdollistava toisen asteen opiskelupaikka. Vanhemmilla on kasvatuksen tukena Kasvata urheilijaksi kirja.

Valmentajan ja seuran on tärkeä olla tietoinen urheilijan koulunkäynnistä, sen rytmistä ja kuormittavuudesta. Paras tulos syntyy, kun koulunkäynti ja koulupäivän yhteydessä tapahtuva harjoittelu on huomioitu valmennuksessa. Valmentajan työn tukena kaksoisura-asioissa ovat nuoren urheilijan vanhemmat, koulun edellä mainitut asiantuntijat ja paikallisen urheiluakatemian koordinaattori.