Valmentajille ja seuroille

1. Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu Suomen Olympiakomitean johdolla […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita

1. Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus

Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu Suomen Olympiakomitean johdolla yleisvalmennuksen oppisisältö, jota hyödynnetään verkoston kouluissa valinnaisen liikunnan oppitunneilla. Opetuksesta vastaa liikunnanopettaja.

Vuosiluokille 7.-9.on luotu sisällöt urheilijan kehittymisen ja terveenä urheilijana kasvun kannalta keskeisimpien liikuntataitojen sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittelun tueksi. Lisäksi liikunnanopetuksen yhteydessä tehdään psyykkisen valmennuksen harjoitteita. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään ja kehittämään tärkeitä monipuolisia liikuntataitoja ja ominaisuuksia sekä oivaltaa omatoimisen harjoittelun merkitys, jotta nuori voisi kasvaa, kehittyä ja menestyä terveenä urheilijana. Lisätietoja Suomen Olympiakomitean sivuilla.

7. lk tuntimateriaali

8. lk tuntimateriaali

9. lk tuntimateriaali

2. Kasva urheilijaksi- harjoituskirjat

Urhean kouluissa on käytössä Kasva Urheilijaksi- harjoituskirjat. Kirja voi olla perinteinen harjoituskirja tai e-kirja.Oppimateriaalia ja harjoituskirjoja hyödynnetään urheilevien oppilaiden opetuksen tukena liikunnan, terveystiedon, kotitalouden ja oppilaanohjauksen tunneilla sekä kotitehtävinä. Kirjasta on versiot 7., 8., ja 9. luokille. Kirjojen keskeiset teemat ovat: harjoittelu, palautuminen ja uni, ravinto, psyykkinen valmennus, elämäntaidot, urheilijan opiskelutaidot.

Toivomme myös valmentajien lataavan Kasva Urheilijaksi- sähköisen harjoituskirja Suomen Olympiakomitean aineistopankista, jotta tiedätte mitä koulussa opetetaan ja voitte tukea koulujen opetusta hyödyntämällä kirjaa.

3. Yläkoulutoiminnan fysiikkavalmennuksen valmentajamateriaali

Urhea koordinoi Helsingissä ja Vantaalla fysiikkavalmennuksen toteutusta noin 20 harjoituspisteessä. Kaikissa harjoituspisteissä harjoittelua toteutetaan samalla konseptilla, jotta seurojen olisi hyvä ottaa fysiikkaharjoittelu osaksi seuran harjoituskokonaisuutta ja nuoret voivat käydä kotia lähinnä olevassa harjoituspaikassa.

Tiistain harjoitus on n. 1 h ja keskiviikko n.1,5 hHarjoitusten suunniteltu kuormittavuus (RPE 1-10) ti 4-6 RPE ja ke RPE.