Kaksoisura

Pitkän huippu-urheilu uran aikana urheilija voi tehdä kaksoisuraa olemalla ammattiurheilija, yhdistämällä urheilun ja opiskelun tai urheilun ja muun työn. Urheilu-uran päättyessä tuemme urheilijan siirtymistä seuraavalle uralle.

Kaksi miestä seisoo vierekkäin katse kameraan päin ja hymyilee

Huippuvaiheessa kaksoisuran tulee tukea urheilutuloksen tekemistä 

Toisen asteen jälkeen urheilijat tekevät kaksoisuraa urheilemalla ammattilaisina, yhdistämällä urheilua ja opiskelua tai yhdistämällä urheilua ja muuta työtä. Osa urheilijoista saavuttaa parhaan mahdollisen urheilutuloksen urheilemalla ensisijaisesti ammatikseen. Osalle urheilijoista urheilun ja opiskelun tai urheilun ja muun työn yhdistäminen tukee parhaan tuloksen tekemistä.

Urheilu-uran aikana urheilija toteuttaa eri kaksoisuramalleja urheilun vaatimusten ja urheilun luomien mahdollisuuksien mukaan. Aikuisurheilijalla on tiedot, taidot ja kokemus johtaa omaa kaksoisuraansa. 

Kaaviokuva otsikolla Urheilijan kaksoisura.

Ylimpänä hieman oikealle nousevasti 
- urheilijana kehittyminen / Kasva urheilijaksi
- urheilutuloksen tekeminen / Kehity huippu-urheilijaksi
- hallittu urasiirtymä / Menesty huippu-urheilijana

Näiden alla oikealle menevät nuolet, joissa lukee valintavaihe -> huippuvaihe.

Edelleen alempana, vierekkäin vasemmalta oikealle
- Yläkoulu (Urheiluyläkoulut, liikuntapainotteiset koulut, liikuntalähikoulut, yläkoululeiritys)
- Toinen aste (Urheiluoppilaitokset, muut toisen asteen oppilaitokset, puolustusvoimien urheilukoulu)
- Huippu-vaihe (Urheilu ensimmäisenä ammattina, urheilun ja opiskelun yhdistäminen, urheilun ja muun työn yhdistäminen)
- Urasiirtymä (Tuki urheilu-uran päättyessä, uraohjaus, vertaistuki)

Alimpana koko kaavion levyinen palkki, jossa lukee "Lajiliitot ja seurat"

Urheilu-uran tulee tukea hallittua urasiirtymää

Urasiirtymä tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija lopettaa tavoitteellisen urheilun ja siirtyy seuraavaan uravaiheeseen. Urheilu-ura on ollut investointi oman osaamisen kehittämiseen. Urheilusta opitut taidot, kokemukset ja tiedot ovat hyödynnettävissä opinnoissa ja työelämässä. Myös urheilu-uran aikana syntyneet verkostot ja sosiaaliset suhteet ovat pääomaa, kun urheilija rakentaa seuraavaa uraa.

Oskari Mörö ja Hannu Hämäläinen seisovat vierekkäin ja katsovat hymyillen kameraan
Oskari Mörö ja Hannu Hämäläinen