Tietosuoja

Urhea-säätiössä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. […]

Urhea-säätiössä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta huolehtiminen on osa Urhea-säätiön vastuullista toimintaa, riskienhallintaa ja toimintaperiaatteita. Tämä politiikka antaa ohjeita yleisellä tasolla, kuinka toteutamme tietosuojaa. Toiminnallamme pyrimme varmistamaan henkilökuntamme ja asiakkaidemme oikeuksien toteutumisen, tietojen turvaamisen niin tietosuoja-asetusten kuin muiden säännösten kannalta.

Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvaan sekä siihen, ettei asiattomilla ole pääsyä henkilötietoihin ja ettei tietoja käytettäisi väärin. Tarkempaa tietoa löytyy Urhea-säätiön julkaisemista tietosuojaselosteista.