Mukaan liikuntalähikouluksi?

Jokaisessa peruskoulussa on urheilusta innostuneita nuoria, jotka haluaisivat osallistua Urhean yläkouluverkoston rakenteen avoimiin ja maksuttomiin […]

Tyttö pitää pyörivää palloa etusormensa päällä

Jokaisessa peruskoulussa on urheilusta innostuneita nuoria, jotka haluaisivat osallistua Urhean yläkouluverkoston rakenteen avoimiin ja maksuttomiin fysiikka- tai lajiharjoituksiin koulupäivän yhteydessä (tiiistaiaamu ja keskiviikkoiltapäivä, ei kouluaikaa). Koulun liikunnanopettajilla on tärkeä rooli tukea nuorten urheilijoiden liikuntakasvatusta yläkoulun aikana Kasva Urheilijaksi-oppisisältöjä hyödyntäen.

Kaikki nuoret eivät mahdu urheiluyläkouluihin tai liikuntapainotteisiin kouluihin tai haluavat muusta syystä pystyä omassa lähikoulussa. Urhean tavoitteena on rakentaa mahdollisimman laaja liikuntalähikoulu sekä kumppanikouluverkosto, joka mahdollistaisi mahdollisimman monelle osallistumisen Urhean harjoituaikoina tapahtuvaan harjoitteluun.

Miksi mukaan Urhean liikuntalähikouluksi?
 • Urhea koordinoi harjoituskokonaisuuden koulupäivien yhteydessä. Toiminta ei vaadi koululta erityisjärjestelyjä.
 • Toiminnalla yhteiset kasvatukselliset pelisäännöt. Oppilas sitoutuu urheilijasopimukseen. Osallistuminen edellyttää kouluvelvotteiden täyttämistä ja rehtori voi evätä osallistumisen, mikäli sopimusta ei noudateta.
 • Yksittäisten poissaolojen hakeminen vähentyy, kun treenit koulupäivän yhteydessä
  selkeästi tiistaiaamuisin ja keskiviikkoiltapäivisin lukujärjestyksen aukoissa.
 • Koulu saa Urhean kautta valmiit Kasva Urheilijaksi-oppimateriaalit ja toimintamallit
 • Kodeille tarjotaan Urhean kautta asiantuntijatilaisuuksia
  ja tukimateriaalia sekä opettajille koulutuksia.
 • Koulun oppilas pääsee hyödyntämään Urhean, kaupungin ja seurojen yhteistyöllä toteuttamaa laadukasta urheilukasvatusta.
Liikuntalähikoulun vaatimukset
 • Urheilusta innostuneet oppilaat hakevat toimintaan koulun sisäisen tai Urhean koordinoiman haun kautta. Oppilaat tunnistetaan lukujärjestyssuunnittelun mahdollistamiseksi.
 • Urheileville oppilaille mahdollistetaan osallistuminen tiistaiaamun ja keskiviikkoiltapäivän harjoituksiin (oppitunteja ei ole päällekkäin)
 • Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus/oppisisältö tarjotaan valinnaisen tarjottimella (1 tai 2 vvh)
Kumppanikoulu tai yksittäinen nuori urheilija (mikäli koulunne ei pysty vielä liittymään liikuntalähikouluksi)
 • Koulu voi olla kumppanikoulu vaikka ei pysty täyttämään kaikkia vaatimuksia. Kumppanikoulun tulee kuitenkin mahdollistaa lukujärjestysteknisesti tiistaiaamun harjoitukseen (noin 8-9:30) osallistuminen tai Kasva Urheilijaksi-yleisvalmennus valinnaisliikunnan tunnilla.
 • Yksittäinen oppilas mistä tahansa koulusta voi osallitua urhean harjoitukseen, mikäli koulutyö ei ole harjoitusten kanssa päällekkäin tai asia on muuten sovittu koulun kanssa.

Hyvä rehtori, liikunnanopettaja, koulun johtokunnan jäsen,
mikäli kiinnostuit niin ota yhteys: jari.savolainen@urhea.fi 0405307679