Urheiluravitsemus

Asiantuntemus osana valmennustiimiä Urheiluravitsemuksen asiantuntemuksen tavoitteena on tukea ja edistää urheilijan terveyttä, suorituskykyä sekä potentiaalia […]

Mies ja nainen keskustelevat kuntopyörien vieressä

Asiantuntemus osana valmennustiimiä

Urheiluravitsemuksen asiantuntemuksen tavoitteena on tukea ja edistää urheilijan terveyttä, suorituskykyä sekä potentiaalia menestyä kohdennetun ja harjoittelua tukevan ravitsemuksen avulla. Asiantuntija voi toimia osana lajin valmennustiimiä, mikä helpottaa ravitsemuksen kehityskohteiden tunnistamista. Ravitsemus voidaan huomioida osana valmennusprosessia esimerkiksi tekemällä harjoituskausikohtaisia ravitsemussuunnitelmia.

Urhean urheiluravitsemuksen asiantuntijoiden osaaminen perustuu soveltuvaan ravitsemusalan korkeakoulutukseen (ETM, FM, TtM tai vastaava). Uudet yhteydenotot voi tehdä urheiluravitsemuksen vastaavalle asiantuntijalle, joka ohjaa tarvittaessa sopivalle yhteyshenkilölle.

Urheiluravitsemuksen sisällöt

Urhean urheiluravitsemuksen asiantuntijatoiminta perustuu Suomen Olympiakomitean valtakunnallisiin linjauksiin asiantuntijatoiminnan sisällöistä. Alla olevassa kuvassa on esitetty urheiluravitsemuksen sisältöjä sekä toimintatapoja ikävaiheittain.

Kaavio, jossa on kuvattuna urheiluravitsemuksen prosessi urheilijan polulla yläkouluiästä huippu-urheiluvaiheeseen

Urheilija saa ravitsemuksestaan suurimman hyödyn kehittymiselleen, kun perusasiat ovat kunnossa ennen yksityiskohtaista ruokavalion muokkaamista. Oheisessa kuvassa on esitetty urheiluravitsemuksen portaat, joilla kuvataan ohjeellista lähestymistapaa uuden ravitsemusohjausprosessin äärellä. Jokainen ravitsemusohjausprosessi rakennetaan kuitenkin yksilöllisesti, urheilijan lähtökohtia ja tavoitteita mukaillen.

Urheiluravitsemuksen portaat, joilla kuvataan ohjeellista lähestymistapaa uuden ravitsemusohjausprosessin äärellä