Yrkesinstitutet Prakticum

Yrkesinstitutet Prakticum är den enda svenskspråkiga yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på ett flertal […]

Beach volley -pelaaja polvillaan hiekassa lyömässä palloa
Urheiluoppilaitos Prakticum -logo Suomen olympiakomitean renkailla

Yrkesinstitutet Prakticum är den enda svenskspråkiga yrkesläroanstalten i huvudstadsregionen som ordnar yrkesutbildning på ett flertal branscher, både för unga och vuxna. Sammanlagt uppgår antalet studerande till c. 1000.

Skolans huvudenhet finns i Arabiasstranden i Helsingfors. I Borgå finns vår andra större enhet.

Prakticum är sedan hösten 2014 medlem i Urhea . Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje enskild idrottare görs en plan över hur idrottandet och studierna kan kombineras. Vi erbjuder 19 olika yrkesutbildningar där studietiden är 3 – 4 år. Du kan välja att studera i Borgå eller i Helsingfors. Ansökan till Idrottsprofileringen görs i samband med GEA eller efter att man blivit antagen till en utbildning i Prakticum.

Idrottsgrenar: Alla
Ansökan: Via gemensamma ansökan
Boende: Möjlighet till studiebostad för idrottare i Helsingfors (Urhea-koti)

Yrkesinstitutet Prakticum

Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors