Talous

Vuosikatsaus 2021 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian asema merkittävänä huippu-urheilutoimijana vahvistui entisestään vuoden aikana ja yli 20 keskeistä […]

Vuosikatsaus 2021

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian asema merkittävänä huippu-urheilutoimijana vahvistui entisestään vuoden aikana ja yli 20 keskeistä suomalaislajia ilmoitti Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian tai Kisakallion valmennuskeskuksen keskeiseksi yhteistyökumppaniksi huippuvaiheen toiminnassaan. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijoista noin 40% kuuluu Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan.

Urhea-säätiöstä tehdään konsernitilinpäätös. Urhea-konsernin emoyhtiö on Urhea-säätiö, jonka lisäksi konserniin kuului Urhea-halli Oy sekä Urhea-asunnot Oy.

Konsernin tulos oli 37 550,09 € alijäämäinen ja konsernin oma pääoma vuoden vaihteessa oli 6 479 922,49 €.

Emoyhtiö Urhea-säätiö vastaa urheiluakatemiatoiminnasta. Sen liikevaihto oli 2 513 269,53 € ja tulos 4 584,07 € positiivinen. Säätiön liikevaihto on kasvanut koko säätiön olemassaolon ajan tasaisesti.

Tytäryhtiö Urhea-halli Oy:n aloitti toimintansa elokuussa ja sen liikevaihto oli 920 423,47 € ja tulos 3 912,85 € positiivinen. Halliyhtiön oma pääoma oli 6 373 821,11 €.

Kaavio: Urhea-säätiön urheiluakatemiatoiminnan liikevaihdon ja oman pääoman kehitys 2014 - 2021
Kokonaistuotot ovat nousseet vuodesta 2014 (noin 0,5M€) vuoteen 2021 (noin 2,5M€). Oma pääoma on noussut lievästi, noin 145 000€:sta noin 250 000€:oon.
Urhea-säätiön urheiluakatemiatoiminnan liikevaihdon ja oman pääoman kehitys 2014 – 2021

Urhea-asunnot Oy perustettiin 7.4. ja on emoyhtiö Urhea-säätiön 100%:sti omistama tytäryhtiö. Urhea-asunnot Oy vuokraa kampuksen asuinkerrostaloa Urheakotia. Sen liikevaihto oli 344 569,60 € ja tulos oli 73 715,89 € alijäämäinen.

Emoyhtiö Urhea-säätiön tuotoissa merkittävä erä oli Opetus- ja kulttuuriministeriön yleis- ja erityisavustus, jota myönnettiin yhteisenä Urhea-säätiölle ja Kisakalliosäätiölle 925 000 €. OKM:n avustusten osuus on noin 37 % säätiön kokonaisliikevaihdosta. Muutoin säätiön tuotot muodostuivat lajiliittojen valmentajien palkkatuista sekä paikallisten kaupunkien ja oppilaitosten rahoituksista. Helsingin kaupungin suora tuki urheiluakatemiatoiminnalle oli 150 000 € ja Vantaan kaupungin tuki oli yhteensä 138 082,50 euroa. Osa Vantaan kaupungin tukea oli valmentajapalkkatukea, jotka suuntautuvat suoraan yläkoulutoimintaan seuravalmentajien palkkoihin ja näin talouden näkökulmasta läpikulkueriä.

Merkittävimpiä kuluja olivat henkilöstökulut, henkilöstön ostopalvelut sekä asiantuntijapalvelut. Toiminnan laajuuteen nähden hallintoon käytetyt resurssit olivat varsin vähäiset.

Vaikka Urhean toiminta jatkoi kasvuaan, on talous silti pystytty pitämään kurissa ja omaa pääomaa vahvistettu.