Apollon yhteiskoulu

Apollon Yhteiskoulu takaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa Kasva Urheilijaksi -yleisvalmennuksen avulla. Apollon yhteiskoulussa Urhea-oppilaalla […]

Tyttö pitää pyörivää palloa etusormensa päällä

Apollon Yhteiskoulu takaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa Kasva Urheilijaksi -yleisvalmennuksen avulla. Apollon yhteiskoulussa Urhea-oppilaalla on mahdollisuus liikkua kouluaikana tuntijaon mukaiset liikuntatunnit sekä  osallistua 1-2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineliikuntaan joka vuosiluokalla. Urhea-oppilas on aina etusijalla pääsemään koulussa järjestettäviin valinnaisaineliikunnan ryhmiin.

Urhea-oppilaat osallistuvat kerran viikossa koulun järjestettävään Kasva Urheilijaksi -yleisvalmennukseen koulun lähiympäristössä. Valmennus on luonteeltaan yleisvalmennusta, henkilökohtaisten fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien kehittämistä, joka soveltuu hyvin eri lajien urheilijoille. 

Urhea-oppilaalla on mahdollisuus osallistua joustavasti kilpailumatkoihin ja harjoitusleireihin lukuvuoden aikana. Koulu tekee tarvittaessa yhteistyötä urheiluseuran kanssa, johon oppilas kuuluu. Seurayhteistyö suunnitellaan urheilijakohtaisesti.

Urhea-oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Apollon Yhteiskouluun hakeneista ja valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Mahdollista on myös hakea mukaan 8. ja 9. luokkien alussa syksyllä. Erillistä valintakoetta ei järjestetä, vaan oppilas hakee Urhea-toimintaan erillisellä hakulomakkeella: urhealomake.  Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on innokas suhtautuminen urheiluun sekä koulutöiden hyvä hoitaminen ja koulun sääntöjen noudattaminen. Tavoitteellinen ja aktiivinen osallistuminen urheilu- ja liikuntatoimintaan koulun ulkopuolella katsotaan eduksi. Oppilas sitoutuu toimintaan allekirjoittamalla Urhean urheilijasopimuksen.

Apollon Yhteiskoulun oppilaat voivat hakea Urhea-toimintaan myös virallisen hakuajan jälkeen yläkoulun aikana.

Lisätietoja toiminnasta koululta

Liikunnanopettaja Emmi Mörsky, emmi.morsky@ayk.fi

Apollon yhteiskoulu | Urhea