Apollon yhteiskoulu

Apollon Yhteiskoulutakaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa  mm. Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuksen avulla. Apollon yhteiskoulussa Urhea- opiskelijalla […]

Tyttö pitää pyörivää palloa etusormensa päällä

Apollon Yhteiskoulutakaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa  mm. Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuksen avulla.

Apollon yhteiskoulussa Urhea- opiskelijalla on mahdollisuus liikkua kouluaikana tuntijaon mukaiset liikuntatunnit sekä  osallistua 1-2 vvk valinnaisaineliikuntaan joka vuosiluokalla. Tämän lisäksi  oppilas voi vielä harrastaa liikuntaa päivittäin erillisellä liikuntavälitunnilla, jonka kesto on 30min. Liikuntavälitunneilla liikutaan monipuolisesti ja pelataan eri pelejä joko ulkona tai koulun liikuntasalissa.  

Urhea-oppilaat osallistuvat kerran viikossa järjestettävään Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennukseen oman koulun liikuntatiloissa tai koulun lähiympäristössä. Valmennus on luonteeltaan yleisvalmennusta, henkilökohtaisten fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä ja kehonhuoltoa, joka soveltuu hyvin eri lajien edustajille. Urhea- oppilas on aina  etusijalla pääsemään koulussa järjestettäviin valinnaisaineliikunnan ryhmiin.

Urhea- oppilaalla on mahdollisuus osallistua joustavasti kilpailumatkoihin ja harjoitusleireihin lukuvuoden aikana. Koulu tekee tarvittaessa yhteistyötä sen urheiluseuran kanssa, johon oppilas kuuluu. Seurayhteistyö suunnitellaan pääsääntöisesti urheilijakohtaisesti.

Urhea-luokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Apollon Yhteiskoulun hakeneista ja valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Erillistä valintakoetta ei järjestetä, vaan oppilas hakee Urhea-oppilaaksi erillisellä hakulomakkeella.  Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on innokas suhtautuminen urheiluun sekä  koulutöiden hyvä hoitaminen ja koulun sääntöjen noudattaminen. Tavoitteellinen ja aktiivinen osallistuminen urheilu- ja liikuntatoimintaan koulun ulkopuolella katsotaan eduksi. Oppilas sitoutuu toimintaan allekirjoittamalla Urhean urheilijasopimuksen.