Olympiavalmennuskeskuksen lääkäritoiminta

Urheilijan terveys Terveys on edellytys urheilijan harjoittelulle, suorituskyvylle ja harjoitettavuudelle. Urhean Olympiavalmennuskeskuksen lääkäritoiminnan tavoitteena on […]

Mies ja nainen keskustelevat kuntopyörien vieressä

Urheilijan terveys

Terveys on edellytys urheilijan harjoittelulle, suorituskyvylle ja harjoitettavuudelle. Urhean Olympiavalmennuskeskuksen lääkäritoiminnan tavoitteena on tarjota Urhean toimintaympäristöön lääketieteen asiantuntijuutta, joka tukee urheilijan terveyttä ja harjoitettavuutta tiiviissä yhteistyössä valmennuksen ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Infograafi, jossa valmentaja on keskellä urheilun asiantuntijoiden rinkiä (fysiikkavalmentaja, psyykkinen valmentaja, urheilufysioterapeutti, urheiluhieroja, lääkäri, kaksoisura-asiantuntija, urheilufysiologi, urheilubiomekaanikko) ja hänestä ohjautuu nuoli ringin ulkopuolelle urheilijoihin

Olympiavalmennuskeskuksen lääkärin työ

Työ on ensisijaisesti konsultointia ja arjen ongelmien ratkaisua. Varsinainen vastaanottotyö painottuu akuutteihin tilanteisiin ja Olympiavalmennuskeskuksessa harjoittelevien OVK-urheilijoiden ongelmiin yhteistyössä urheilijan omalääkärin kanssa.   

Lääkärin tehtäviin kuuluu myös valtakunnallisten huippu-urheilun terveydenhuollon toimintamallien luominen ja jalkauttaminen sekä toimivien hoitopolkujen rakentaminen huippu-urheilijan terveysongelmille yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.   

Lääkärin toimenkuva perustuu Suomen Olympiakomitean valtakunnallisiin linjauksiin asiantuntijatoiminnan sisällöistä. 

Vuoropuhelua huippu-urheilun arjessa

Osallistuvassa asiantuntijatyössä valmentajien, asiantuntijoiden ja lääkärin vuoropuhelu urheilijoiden päivittäisvalmennuksessa mahdollistavat urheilijan ongelmien ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen terveydellisiin haasteisiin.

Olympiavalmennuskeskuksen lääkärin toimipiste sijaitsee Urhea-kampuksella. Hän on valmentajien ja asiantuntijoiden sekä OVK-urheilijoiden konsultoitavissa. Huippu-urheilijan terveyden seurannasta on päävastuussa urheilijan omalääkäri tai lajiliiton/joukkueen lääkäri hyvässä yhteistyössä OVK:n terveydenhuollon kanssa.