Fysiikkavalmennus

Menesty huippu-urheilijana - suorityskyvyn optimointi

Kolme kahvakuulaa lattialla

Tähtäimessä harjoitettavuuden ja suorituskyvyn kehittäminen

Fyysisten osa-alueiden spesifimpi harjoittelu on tärkeä osa urheilijan kokonaisharjoittelua ja sen merkitys nykypäivän urheilussa on korostunut entisestään. Urhean fysiikkavalmennuksen tehtävänä on olla lajivalmennuksen tukena kehittämässä urheilijoiden fyysisiä valmiuksia sekä suorituskykyä lajin ja yksilön vaatimukset huomioiden.

Monipuolisella ja laadukkaalla fysiikkaharjoittelulla varmistetaan urheilullisuuden ja harjoitettavuuden parantuminen sekä suorituskyvyn kehittyminen urheilijanpolun eri vaiheissa. Fysiikkavalmennus Urheassa perustuu Olympiakomitean valtakunnallisiin linjauksiin urheilijan eri ikävaiheissa. 

Kuvio fysiikkavalmennuksen kokonaisuudesta. Pystypalkit otsikoilla: 
Kasva urheilijaksi - liikunnallisuus, monipuolisuus
Kehity huippu-urheilijaksi - urheilullisuus, suunnitelmallisuus
Menesty huippu-urheilijana - suorituskyvyn optimointi
(Palkkien yläpuolella viistosti ylöspäin/eteenpäin menevä nuoli, jonka yhteydessä lukee "kokonaisvaltaisen suunnitelmallisuuden nousu" ja "lajivaatimusten huomioiminen".

Pystypalkeissa otsikoiden mukaiset painopisteet:
KASVA URHEILIJAKSI
- soveltuvuuskoe.fi, kartoitus - tehdään vuosittain
- Kasva urheilijaksi -materiaalien käyttäminen (sisällöt eritelty urheilijaksi kasvamiseen littyen)
- Lajivalmentajien sparraaminen
- Koulutukset liikunnanopettajille
- Monipuolisuus
- Määrä

KEHITY HUIPPU-URHEILIJAKSI
- Harjoitettavuuskartoitus
- Mukana lajiprosesseissa ryhmätasolla
Kehity huippu-urheilijaksi -materiaalien hyödyntäminen
- Lajivalmentajien sparraaminen
- Säännöllinen kommunikointi ja yhteistyö lajivalmennuksen kanssa
- Moniammatillisten tiimien muodostuminen

MENESTY HUIPPU-URHEILIJANA
- Yksilölliset urheilijaprosessit 
- Keskustelut vastuuvalmentajan kanssa tarpeista ja tavoitteista fyysisen valmennuksen osalta
- Fysiikkavalmentajan pitää nähdä urheilijan kokonaisuus ja ymmärtää oma roolinsa sekä sitoutua valmennusprosessiin
- Tiimityöskentelytaidot
- Toiminnan etukäteissuunnitelmallisuus, tavoitteiden luominen ja toiminnan seuranta
- Säännöllinen kommunikointi ja yhteistyö lajivalmennuksen kanssa

Alla on kaikkien pystypalkkien levyinen teksti: 
Fysiikkavalmentaja osana moniammatillista tiimiä lajiprosesseissa - valmentajajohtoisuus
Kuva: Olympiakomitea

Huippuvaiheen fysiikkaharjoittelun tavoitteet – Suorituskyvyn optimointi

  • Fysiikkavalmennuksen yksilöllisyyden korostuminen entisestään urheilijan suorituskykyprofiloinnin pohjalta. 
  • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä ylläpitäminen lajin erityistarpeiden ja vaatimustason suunnassa. 
  • Fysiikkavalmentajan tiivis yhteistyö lajivalmentajan kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa on edellytys laadukkaassa valmennusprosessissa. 
  • Harjoittelun ohjelmointi ja kuormituksen seuranta sekä kokonaisuuksiin käytettävä aika tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin. 
  • Rohkeus, muutosvalmius ja harjoittelun rytmitys ohjaavat valmennuksen toimintaa.