Urheilupsykologia

Urheilupsykologian asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea menestykseen ja hyvinvointiin tähtäävää valmentautumisen toimintakulttuuria, jossa jokainen toimija toimii […]

Mies ja nainen keskustelevat kuntopyörien vieressä

Urheilupsykologian asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea menestykseen ja hyvinvointiin tähtäävää valmentautumisen toimintakulttuuria, jossa jokainen toimija toimii yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Tärkeänä painopisteenä Urheassa on valmentajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä suorituskykyyn vaikuttavat teemat keskittyen harjoittelun laadun vahvistamiseen, psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä valmennussuhteen vuorovaikutuksen tukemiseen. 

Urheilupsykologisen tiedon avulla halutaan vahvistaa psyykkisiä taitoja sekä edesauttaa urheilijoiden ja valmentajien tavoitteiden saavuttamista. Psyykkisen valmennuksen toteuttamistavat vaihtelevat urheilijan polun eri vaiheiden ja tarpeiden mukaan.

Kuvio urheilupsykologian eri osa-alueista toimintakulttuurissa ja valmennusvuorovaikutuksessa. Kuvion vasemmassa reunassa "Omistajuus (ylimpänä), intohimo (keskellä), sisäinen motivaatio (alimpana)". Siitä nuolet keskelle. Keskellä kehää alimmaisena "Perusta - itsetuntemus, arvot, terve itsetunto, identiteetti, kasvun asenne, resilienssi". Keskellä kehää keskimmäisenä "Harjoittelu - tunnetaidot, itseluottamus, läsnäolon taidot, palautuminen" ja ylimpänä keskellä "Suoritus - kilpailuun valmistavat rutiinit, kilpailun aikaiset työkalut, mielikuvien hyödyntäminen, paineen alla toimiminen ja suorituksesta oppiminen. 
Näistä nuolet menevät oikealle reunaan, "Suorituksesta" "Psyykkiseen suorituskykyyn", "Harjoittelusta" "Kehittymiseen" ja "Perustasta" "Psyykkiseen hyvinvointiin. Kuviossa ylhäällä lukee high challenge - high support ja alhaalla jatkuvaan kehitykseen haastaminen - psykologinen turvallisuus.
Kuva: Suomen Olympiakomitea

Huippuvaiheessa urheilupsykologinen toiminta integroituu yhä tiiviimmäksi osaksi valmentautumista, ja urheilupsykologista tietoa hyödynnetään monipuolisesti valmennuksen tukena. Tavoitteena on kehittää psyykkisen valmennuksen toimintamalleja yhdessä valmennuksen kanssa ja toiminta näyttäytyy psyykkisen valmennuksen rakenteiden kehittämisenä, kärkilajien valmennusprosesseissa toimimisena sekä valmentajien että urheilijoiden kanssa työskentelynä yhdessä muun asiantuntijatiimin kanssa. 

Huippuvaiheessa on tärkeää huomioida

  • räätälöity yksilötyöskentely urheilijan ja asiantuntijan kesken
  • tiivis yhteistyö valmentajan kanssa ja valmennussuhteen tukeminen
  • psyykkisen valmennuksen integrointi lajiharjoitteluun
  • psyykkisen valmennuksen säännöllinen arviointi
  • osallistuminen leirityksiin ja kilpailumatkoihin
  • valmentajien sparraus/mentorointi ja työnohjaus sekä
  • psyykkisen terveyden edistäminen ja mahdollinen kliininen tuki.
Yksi mies nojaa kaiteeseen ja keskustelee vieressä seisovan naisen sekä kuntopyöräilevän miehen kanssa