Vastuullisuus

Vastuullisuus on Urhean keskeinen arvo. Noudatamme suomalaisen urheilun eettisiä periaatteita ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen on […]

Vastuullisuus on Urhean keskeinen arvo. Noudatamme suomalaisen urheilun eettisiä periaatteita ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen on meille erittäin tärkeää. Pyrimme puuttumaan epäkohtiin matalalla kynnyksellä ja kannustamme niin työntekijöitämme kuin verkostomme jäseniäkin siihen.

Olemme organisaationa sitoutuneet noudattamaan suomalaisen urheilun eettisiä periaatteita sekä vastuullisuusohjelmaa. Jokainen toimijamme on sitoutunut noudattamaan urheilun antidoping-säännöstöä omassa toiminnassaan. Toimimme yhteistyössä Suomalaisen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n kanssa.

ILMO-ilmoituskanava urheilun eettisistä rikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Ilmoituksen voi tehdä SUEK:n ILMO-palvelussa, jossa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

ILMO-palveluun