Vastuullisuus

Vastuullisuus on Urhean keskeinen arvo. Noudatamme suomalaisen urheilun eettisiä periaatteita ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen on […]

Vastuullisuus on Urhean keskeinen arvo. Noudatamme suomalaisen urheilun eettisiä periaatteita ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen on meille erittäin tärkeää. Pyrimme puuttumaan epäkohtiin matalalla kynnyksellä ja kannustamme niin työntekijöitämme kuin verkostomme jäseniäkin siihen.

Olemme organisaationa sitoutuneet noudattamaan suomalaisen urheilun eettisiä periaatteita sekä vastuullisuusohjelmaa. Jokainen toimijamme on sitoutunut noudattamaan urheilun antidoping-säännöstöä omassa toiminnassaan. Toimimme yhteistyössä Suomalaisen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n kanssa.

Ilmoituskanavat urheilun eettisistä rikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Ilmoituksen voi tehdä SUEK:n ILMO-palvelussa, jossa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

ILMO-palveluun

Koko verkostomme eettisesti kestävä toiminta on meille Urheassa tärkeää. Otamme väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota helpon, luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen. Jokaisella on mahdollisuus ilmoittaa Urhean toimintaan liittyvistä havainnoistaan asiatonta käyttäytymistä, väärinkäytöksiä tai muita rikkomuksia koskien whistleblowing-kanavamme kautta. Lisätietoja whistleblowing-kanavastamme löytyy alla olevan linkin kautta.

Urhea-konsernin vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen taloudenhoito, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ovat periaatteita, joita noudatetaan Urhea-konsernin liiketoiminnassa. Alla olevan linkin kautta voi lukea lisää vastuullisesta liiketoiminnastamme.