Päivitys Urhea-hallin koronaohjeisiin

Urhea-hallin koronaohjeet annettiin 8.12.2021. Nyt ohjetta on päivitetty palkallista työtä tekevien sekä ammattiurheilijoiden osalta.

Urhea-hallissa vaaditaan koronatodistus kaikilta 16-vuotta täyttäneiltä sisääntulijoilta. Pohjautuen AVIn tarkennettuihin koronaohjeisiin, Urhea-halli ei 14.12.2021 alkaen enää edellytä hallissa palkallista työtä, kuten valmennusta, tekeviltä henkilöiltä koronapassia olivat he seurojen, lajiliittojen tai muiden yhteisöjen palkkaamia valmentajia. Tällöin sisääntulijan on itse, esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella luotettavasti kyettävä osoittamaan, että tulee tekemään palkkatyötään. Lisäksi opettajilta, jotka tulevat Urhea-halliin koululuokan kanssa pitämään opetussuunnitelman mukaista oppituntia oppilasryhmälle/luokalle, ei kysytä koronapassia. Suosittelemme työntekijöillekin ensisijaisesti koronapassin esittämistä käytännön syistä.

Helsingin kaupunki on 9.12.2021 tarkistanut ohjeitaan koskien ammattiurheilijoita. Ammattiurheilijan on koronapassin vaihtoehtona mahdollista esittää ammattiurheilijan todistus. Todistusta voi hakea pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhealta sähköpostilla osoitteesta simo.tarvonen@urhea.fi. Todistus toimitetaan vastaanottajalle sähköpostin liitteenä. Ammattiurheilijoiden määrittelyssä noudatetaan samoja linjauksia kuin keväällä 2021. Urhea-hallissa rajaus ei siis enää mene akatemiakorttien mukaan. Muutos astuu voimaan Urhea-hallissa 15.12.2021.


Ystävällisin terveisin, 
Urhea-hallin asiakaspalvelutiimi 

Aikaisempi Urhea-hallin käyttäjiä koskeva koronaohje luettavissa täältä