Espoossa erinomaiset mahdollisuudet yhdistää toisen asteen opinnot ja urheilu – urheiluopiskelijoiden uusi henkilöbrändin rakentamisen opas antaa uudenlaista opastusta menestyksekkään uran rakentamiseen 

Urheiluoppilaitokset tekevät tärkeää työtä mahdollistaessaan nuorille huippu-urheilijoille koulutuksen ja urheilun yhdistämisen. Uutena elementtinä espoolaisissa urheiluoppilaitoksissa on nuorten urheilijoiden henkilöbrändäyksen perusteiden step-by-step -materiaali ja kurssi. Kokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja Espoon urheiluoppilaitosten kanssa.
Kuvassa Laurean projektiryhmän jäseniä (vasemmalta): opiskelija Roosa Koivisto, opiskelija Oona Uusitalo, ohjaaja Pirjo Lappalainen sekä opiskelija Riikka Perälahti. 

Laurean Hyvinkään kampuksen opiskelijatiimi toteutti keväällä 2022 opiskeluprojektin urheilijoiden kaksoisuran brändäyksen ja urheilijaopiskelijoiden henkilöbrändäyksen kehittämisestä yhteistyössä Omnian, Haukilahden ja Leppävaaran lukioiden urheilulinjojen, Espoon kaupungin sekä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Projektista syntyi materiaali, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää opiskelijoiden henkilöbrändäyksen sisällyttämisessä urheiluoppilaitosten opintokokonaisuuksiin. 

Toimeksiannon taustalla oli tarve saada konkreettista tukea espoolaisille nuorille urheilijoille oman henkilöbrändinsä kehittämiseen, tuoda tunnetummaksi urheilijan kaksoisuraa sekä espoolaisia eri lajien nykyisiä ja tulevia huippuja.  

”Henkilöbrändit ovat nykyurheilijoille arkipäivää. Urheilijan oma brändi luo seuraajia ja nostaa mielenkiintoa sekä lajia että itse urheilijaa kohtaan. Henkilöbrändäyksen kurssi ja materiaali antavat urheilijaopiskelijoillemme tärkeää tukea oman brändin luomisessa ja tukemisessa”, kommentoi Omnian urheiluoppilaitospäällikkö Petra Sillanpää

“Yksi keskeinen huipulle tähtäävän urheilun osaamisalue on oman brändin rakentaminen. Olen riemuissani, että voimme yhdessä tukea tuon valmiuden vahvistamisessa”, iloitsee toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalveluiden johtaja Tapio Erma

​Urheilija hyötyy vahvasta henkilöbrändistä 

Opiskelijatiimin projektipäällikkö Oona Uusitalo kertoi nuorten urheilijoiden olevan kiinnostuneita henkilökohtaisesta brändistään. “Tarve saada nuorille huippu-urheilijoille lisää tietoa oman brändin luomisesta on suuri, sillä oman brändin hallitseminen on sitä tärkeämpää, mitä korkeammalle urheilija urallaan tähtää”, Uusitalo kuvailee. Uusitalon lisäksi projektiryhmään kuuluivat Henna Alanko, Roosa Koivisto, Riikka Perälahti ja Anni Rasilainen. Projektiryhmän ohjaajana toimi Pirjo Lappalainen.

Henkilöbrändin luominen on urheilijoille ajankohtaista jo hyvissä ajoin, ennen kuin yhteistyökumppaneiden hankkiminen tulee ajankohtaiseksi. Vahvan brändin rakentaminen ei ole nopeaa, joten valmis näkyvyys ja erottuvuus positiivisessa mielessä auttavat nuorta yhteistyökumppaneiden hankinnassa, mutta myös muista kilpakumppaneista erottautumisessa.  

Projektissa haastateltiin sekä Omnian että Haukilahden ja Leppävaaran lukioiden urheilijaopiskelijoita, ja toteutettiin kysely kaikille kyseisten oppilaitosten urheilijaopiskelijoille. Opiskelijoiden haastatteluista kirjoitettiin hieno katras henkilökohtaisia bränditarinoita, joita oppilaitokset voivat tulevaisuudessa hyödyntää urheilijan kaksoisuran markkinoinnissa, ja urheilijaopiskelijat oman henkilöbrändinsä näkyvyyden kasvattamiseksi.  

Omnian sekä Leppävaaran ja Haukilahden lukioiden urheilulinjojen urheilukoordinaattorit Petra Sillanpää, Heikki Saloranta sekä Heikki Taskinen odottavat innolla, että materiaali päästään ottamaan käyttöön toisen ja kolmannen vuoden urheiluopiskelijoiden kanssa syksyllä 2023. “Todella hieno materiaali, jota urheilijat voivat käyttää oman henkilöbrändin rakentamisessa mm. osana Kehity huippu-urheilijaksi –opintoja.” 

 “Opasta voidaan hyödyntää moniammatillisesti ja tulemme varmasti jakamaan sen kaikkien urheilijoita opettavien opettajien käyttöön. Toivotaan, että urheilijat saavat tästä jälleen lisää tukea kaksoisuran edistämiseen.”, summailee Omnian urheilukoordinaattori Sillanpää.

Kurkkaa opiskelijoiden innostavat bränditarinat tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä: 

Espoossa erinomaiset mahdollisuudet yhdistää kilpa- ja huippu-urheilu sekä opiskelu 

Espoossa on erinomaiset mahdollisuudet yhdistää tavoitteellinen urheilu ja opiskelu toisen asteen opinnoissa. Urheilijat voivat hankkia ammatin, lukion päättötodistuksen tai ylioppilastutkinnon samalla, kun he jatkavat omassa lajissaan kohti tavoitteita.  

Urheiluoppilaitokset Espoossa 

  • Omnia järjestää ammatillista perusopetusta, TUVA-koulutusta sekä aikuislukiokoulutusta. Lisäksi Omnialla on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen erityistehtävä.  
  • Haukilahden ja Leppävaaran lukioissa on urheilulinjat, joilla voi yhdistää tavoitteellisen urheilun ja opinnot.  
  • Urheilulinjoille haetaan perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa 21.2.-21.3.2023.  

Tutustu urheiluoppilaitoksiin ja urheilijan henkilöbrändioppaaseen sivulla espoo.fi/urheiluoppilaitokset