Toni Ahva: Nuorten urheilijoiden koulutusjärjestelmään tarvitaan lisää satsauksia

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Selonteossa käsitellään koulutuspolitiikan nykytilaa, asetetaan tavoitetila ja esitetään toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Huolestuttavaa on, että liikuntaa ja urheilua ei huomioida selonteossa juurikaan, vaikka ne ovat tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Liikunnan ja urheilun edistäminen edellyttää poikkihallinnollisuutta, joten siksi selonteossa olisi pitänyt huomioida paremmin esimerkiksi liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden edistäminen, joka vaatii toimia jokaisella koulutusasteella. Onhan liikunnalla tutkitusti myönteinen vaikutus oppimiseen, koulumenestykseen ja koulutustasoon.

Lue koko blogi Olympiakomitean sivuilta tästä