Huippu-urheilijamyönteisiä korkeakouluja auditoidaan jo – Haaga-Helia ensimmäisten joukossa

Suomeen on syntymässä huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkosto. Korkea-asteella opiskelevien urheilijoiden arki helpottuu näissä korkeakouluissa, joissa opiskelun ohjaamisen käytänteet on todennetusti muokattu niin, että ne tukevat urheilijaa urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustusta on hakenut jo 16 korkeakoulua, ja Haaga-Helia on yhdessä Savonia AMK:n kanssa ensimmäisenä auditointivuorossa tänä keväänä.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatukriteereissä kiinnitetään huomiota mm. siihen, että urheilijoilla on mahdollisuus joustaviin opintopolkuihin ja riittävästi henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi urheilijoiden kanssa työskentelevillä on oltava riittävä ymmärrys huippu-urheilijan arjesta.

– Valtakunnallisesta näkökulmasta haluamme rakentaa yhtenäistä kaksoisurapolkua aina yläkouluista korkea-asteelle ja urasiirtymiin saakka. Jotta voidaan saavuttaa holistinen kehitys, lahjakkailla nuorilla urheilijoilla sekä huippu- ja ammattiurheilijoilla on oltava oikeus yhdistää urheilu-ura ja koulutus. Iloksemme myös päivitetty liikuntalaki ohjaa toimijoita kaksoisurapolkujen vahvistamiseen ja näin myös urheilijoiden opintojen joustavaan järjestämiseen. Yhdenvertaisuutta urheilijoiden kohdalla on se, että mahdollistetaan kaksi uraa rinnakkain, eikä pakoteta heitä joko tai -valintojen eteen, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja Laura Tast Olympiakomiteasta.

Laatutunnuksen saaminen edellyttää myös, että korkeakoulu haluaa jatkossakin kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhdessä alueensa urheiluakatemian kanssa.

– Olemme tehneet Haaga-Helian kanssa yhteistyötä jo pitkään ja on tärkeä muistaa, että korkeakoulut ovat olleet myös osaltaan kehittämässä Urheaa, ei pelkästään toisin päin. Urheahan on syntynyt siitä tarpeesta, että urheilijat voisivat jatkaa opiskelemista ja urheilemista huipulle tähdäten myös toisen asteen jälkeen, toteaa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa Urheassa kaksoisura-asioista vastaava Juha Dahlström.

Korkeakoululle auditointi tarkoittaa opiskelijan ohjaamisen käytäntöjen perkaamista huippu-urheilun näkökulmasta ja joustavaa opiskelua tukevien rakenteiden ja pedagogisten käytänteiden tarkastelua.

– Auditointi on aina mahdollisuus toiminnan kehittämiseen, etenkin kun se tapahtuu kehittävän arvioinnin avulla. Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun kriteeristö tukee tavoitteitamme oppijalähtöisen opiskelun mahdollistamisessa ja auttaa meitä kehittämään toimintaamme oppijalle tärkeistä lähtökohdista. Auditoinnin vuorovaikutteisuus ja osallistavuus vahvistaa yhteistyötä urheilijoiden, Haaga-Helian, Urhean sekä muiden tärkeiden sidosryhmien välillä, sanoo Haaga-Helian osaamisesta vastaava johtaja Teppo Rantala.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkoston syntyminen saa kiitosta Urheassa.

– Olemme iloisia kehitysaskeleesta ja toivomme, että mahdollisimman moni Urhea-verkoston korkeakouluista lähtee mukaan tähän prosessiin, joka on osoitus siitä, että korkeakoulut haluavat edelleen kehittää toimintaansa urheilevien opiskelijoiden hyväksi. Tavoitteena on myös, että tämän prosessin kautta vahvistuisi ymmärrys siitä, minkälaisia työuralla vaadittavia taitoja urheilu-uran aikana opitaan, toteaa Dahlström.

Haaga-Helian auditointitapaaminen on 25.5.2023 Haaga-Helian Pasilan yksikössä klo 9–16. Sen yhteydessä on mahdollista haastatella auditointiryhmän puheenjohtaja Laura Tast, Haaga-Helian laatupäällikkö Tia Hoikkala ja Urhean Juha Dahlström.

Lisätietoja:

Jukka Tirri, Haaga-Helian auditoinnin projektipäällikkö, Olympiakomitea, p. 044 780 0213
Laura Tast, auditointiryhmän puheenjohtaja, Olympiakomitea, p. 050 554 8040
Juha Dahlström, kaksoisura-asiantuntija, Urhea, p. 0400 910 972
Teppo Rantala, Osaamisen johtaja, Haaga-Helia, p. 029 447 1650