Väitös: Nuori naisurheilija panostaa todennäköisemmin kaksoisuraan – taustalla yhteiskunnan asenteet

LitM Milla Saarisen psykologian väitöskirjan ”Uncovering the vulnerabilities of female student-athletes in the career construction framework” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 13.1.2023 kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii PhD, Professor Leanne Norman (Leeds Beckett University) ja kustoksena dosentti Tatiana Ryba (Jyväskylän yliopisto). Saarinen työskentelee Mäkelänrinteen lukiossa opettajana.

Saarinen tutki psykologian väitöskirjassaan naisurheilijoiden haavoittuvuutta ja tähän vaikuttavia tekijöitä kaksoisuran rakentumisen viitekehyksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella naisurheilijoiden urakehitystä kaksoisurien kehitysympäristöissä. Tavoitteena oli myös pyrkiä integroimaan sukupuolinäkökulma aiempaa paremmin tämänhetkisiin kaksoisurakäytäntöihin, jotta valmentajat ja tukijärjestelmät voivat jatkossa tukea naisurheilijoita tehokkaammin.

– Vaikka sukupuolten väliseen tasa-arvoon on urheilussa viime vuosina kiinnitetty huomiota, ovat naiset yhä selkeä vähemmistö huippu-urheilijoissa. Heidän on todettu yhä edelleen kokevan syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua urheilussa kaikilla sen tasoilla urheilussa vallitsevan miehiä ihannoivan kulttuurin takia, Saarinen toteaa.

Naisten ja muiden vähemmistöryhmien mahdollisuudet ammattimaisen urheilu-uran luomiseen ovat miehiä huomattavasti heikommat, tämän ollessa vahvasti linkittynyt myös Suomessa jo useamman vuosikymmenen jatkuneeseen radikaaliin suoritustason laskuun niin olympia- kuin paralympialajeissa.

Väitöskirja koostui neljästä osatutkimuksesta, ja se toteutettiin osana psykologian laitoksen tutkimushanketta ”Voitto pitkällä aikavälillä”, (vastaava tutkija dosentti Tatiana V. Ryba) joka tutki Suomen urheilulukioissa opiskelevien urheilijoiden urakehityksen riski- ja suojatekijöitä läpi lukiovuosien sekä urasiirtymässä lukion jälkeen. Väitöskirjatutkimusta on tukenut Urheiluopistosäätiö sekä Konkordialiitto.

Väitöstilaisuuden tiedot

LitM Milla Saarisen psykologian väitöskirja ”Uncovering the vulnerabilities of female student-athletes in the career construction framework”

Väitöskirjan tarkastustilaisuus perjantaina 13.1. klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii PhD, Professor Leanne Norman (Leeds Beckett University) ja kustoksena dosentti Tatiana Ryba (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti, ja sitä voi seurata verkon välityksellä.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9260-6.

Lue lisää Jyväskylän yliopiston sivulta (uutisen lähde).

Lisätietoja väitöksestä

Milla Saarinen, milla.s.a.saarinen@jyu.fi, puh. 040 061 3013
(yhteydenotot mielellään pe 13.1.2023 jälkeen)

Viestinnän asiantuntija Kirke Hassinen, kirke.m.hassinen@jyu.fi, puh. 050 462 6920