Tulevaisuuden työelämätaidot HBA:n opetussuunnitelman keskiössä

Helsinki Basketball Academylle on luotu opetussuunnitelma, jonka keskeisenä ajatuksena on, että nuori kehittyy lukion aikana sekä opiskelijana että urheilijana. Nyt julkaistu koripallon ja HBA:n opetussuunnitelma on yksi ensimmäisistä lajiliittokohtaisista opetussuunnitelmista. 
Kuva: Ville Vuorinen

Viimeisen vuoden aikana Mäkelänrinteen lukion, Urhean ja HBA:n yhteistyön tuloksena syntynyt opetussuunnitelma ilmentää ajattelumallia, jossa ei ainoastaan tehdä yhteistyötä koulun ja urheilun kesken, vaan koripallo nähdään osana koulua. HBA-ohjelman päävalmentaja Juha Sten kertoo, että OPS-työn ensisijainen tarkoitus oli kirkastaa HBA-toimijoille mitkä ovat HBA:n tehtävät ja toimintatavat eri tilanteissa.  

”Kuitenkin, mitä pidemmälle työmme eteni, sitä enemmän huomasimme ajattelumallissamme selkeitä yhtäläisyyksiä lukion opetussuunnitelmassa kirjattuihin asioihin. Itse ajattelen, että teemme koulun kanssa täysin samaa kasvatus- ja opetustyötä, meillä se tapahtuu koripallo-oppiaineen kautta,” Sten kuvaa prosessia.

”Samalla haluttiin tehdä HBA:n toiminnasta entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää”, Sten lisää. 

Työelämävalmiudet kehittyvät tavoitteellisessa urheilussa 

HBA:n toiminnassa pyritään kasvattamaan urheilijoiden pääomaa kohti seuraavaa elämänvaihetta, eli siirtymistä työelämään ja ensimmäiseen ammattiin koripalloilijana. HBA:n opetussuunnitelma on luotu lukion yleisen opetussuunnitelman rinnalle.  

”Lukioiden uusi opetussuunnitelma korostaa nuorten työelämävalmiuksia ja tätä tavoitteellinen urheilu tukee hienosti. Koripalloa pelaava nuori oppii esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, päätöksentekoa, tunteiden hallintaa, eettisiä taitoja ja tulemaan toimeen erilaisissa ryhmissä,” arvioi Mäkelänrinteen lukion rehtori Vesa Vihervä

Urheilijoiden valmiuksia myös urheilu-uran jälkeisessä elämänvaiheessa halutaan tukea. 

”Koripallosta tulee monelle nuorelle ensimmäinen ammatti. Uskomme, että siihen ammattiin valmistautuessa ja sen aikana opitut taidot auttavat joustavassa siirtymisessä mahdolliseen uuteen ammattiin”, Vihervä jatkaa. 

Helsinki Basketball Academy on Koripalloliiton, Mäkelänrinteen lukion ja Urhean koripallo-ohjelma, joka auttaa pelaajia kehittymään aikuisten maajoukkuepelaajiksi. HBA:n toiminnassa pyritään maksimoimaan yksittäisen pelaajan urakehitys niin, että koripallosta tulee pelaajan ensimmäinen ammatti. Urheilullisen kehittymisen lisäksi antaa mahdollisimman hyvät edellytykset urheilu-uran jälkeiseen urasiirtymään sekä yksilön kasvua kohti koko elämän mittaista oppimista. 

Mäkelänrinteen lukio on yleislukio ja yksi Suomen 15 virallisesta urheilulukiosta. Märsky on ollut maamme ensimmäinen luokaton ja kurssimuotoinen lukio sekä myös ensimmäinen urheilulukio. Märsky on kiinteä osa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa Urheaa ja tekee yhteistyötä Olympiakomitean ja monien lajiliittojen ja urheiluseurojen sekä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa. Koulu on osa Urheakampusta ja Olympiavalmennuskeskus Helsinkiä. 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia eli Urhea on yhteistyöverkosto, joka auttaa nuoria, huipulle tähtääviä ja jo kansainvälisellä huipulla olevia urheilijoita matkalla kohti heidän tavoitteitaan. Urhea tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean johtoajatus on ”Parempi arki tuo paremman tuloksen”. 

Linkki Urhean verkkosivuille ja opetussuunnitelmaan 

Hba.fi

Mäkelänrinteen urheilulukio

Lisätietoja

Juha Sten, HBA-pojat päävalmentaja, puh. 044 374 6313, juha.sten@basket.fi 

Vesa Vihervä, Mäkelänrinteen lukion rehtori, puh. 040 334 1098, vesa.viherva@hel.fi 

Teksti: Sini Forsblom