Liikunnan ja urheilun edellytyksiä paikallistasolla kehitetään yhteistyöllä

Olympiakomitea tiivistää yhteistyötään suurimpien kaupunkien kanssa. Yli kahdenkymmenen suurimman kaupungin opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä sekä liikunnasta vastaavat henkilöt kokoontuivat tiistaina Helsingissä vastavalmistuneella Urhea-kampuksella C21+2 -tapaamiseen. Olympiakomitean johdolla järjestetyssä yhteistyötapaamisessa olivat mukana myös liikunnan aluejärjestöjen edustajat.

Paikallisilla edellytyksillä on huomattava merkitys myös huippu-urheilijaksi kasvettaessa. Urheilun edellytyksiin panostaminen tuo kuntaan luonnetta ja vetovoimaa.

– Urheilijalla tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja toimintaympäristö. Nuorille tarvitaan urheilun ja koulunkäynnin yhdistämistä helpottavia ratkaisuja. Tästä hyvä esimerkki ovat urheiluakatemiat, Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen.

– Urheiluakatemiaverkoston seuraavat isot kehitysaskeleet vaativat kuntien, seurojen ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä. Työ saadaan oikeaan suuntaan, kun kaikkien osapuolien tavoitteena on rakentaa urheilijan hyvää päivää ja ehjää viikkoa. Koulujen ja urheilun välinen yhteistyö sekä kunnan aktiivinen rooli ovat keskeisiä tämän asian edistämisessä, Paananen jatkaa.

Helsinki Basketball Academyn päävalmentaja Juha Sten kuvasi puheenvuorossaan urheilu- ja kouluyhteisön yhteistä päämäärää lukion opetussuunnitelman tavoitteiden kautta. ”Teemme HBA:ssa joka päivä töitä saman tavoitteen eteen, kuin lukiossa tehdään, ja arvomaailmamme ovat yhteneväiset. Tältä pohjalta haluan ajatella, että urheilu on osa koulua, eikä silloin tarvitse enää puhua pelkästä yhteistyöstä koulun kanssa”, Sten linjasi.

Sari Multala Olympiakomitean roll-upin edessä
Entinen kilpapurjehtija Sari Multala on itsekin opiskellut Mäkelänrinteen urheilulukiossa.
Kuva: Olympiakomitea

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Olympiakomitean varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Multala nosti puheenvuorossaan esiin kolme tavoitetta liikunnan ja urheilun edistämiseksi kunnissa: liikunnan ja liikkumisen edistäminen on saatava jokaisen kunnan strategiaan poikkihallinnollisesti. Harrastamisen Suomen malli pitää saada onnistuneesti toteutettua kaupungeissa ja kunnissa. Liikunnan edistäminen on saatava mukaan hyvinvointialueen uudistukseen.

C21+2-kuntien tapaamisista on tarkoitus rakentaa säännöllisesti kokoontuva foorumi yhteistyön kehittämiselle eri toimijoiden välille.

Lue lisää Olympiakomitean uutisesta