Kaupungin sisäliikuntatilat aukeavat

TIEDOKSI: Kaupungin sisäliikuntatilat aukeavat aikuisten harjoittelu- ja kilpailutoiminnalle 1.7. lähtien

Hyvät liikuntakumppanit, 
pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan torstaina 24.6.2021, että Helsingin hallinnassa olevat sisäliikuntatilat voidaan avata aikuisten harjoittelulle 1. heinäkuuta alkaen rajoitetusti. Tämä koskee esimerkiksi kuntosalien ja liikuntahallien vapaata käyttöä sekä aikuisten sisäliikuntaharrastusten mahdollistamista. Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Myös harrastuksiin liittyvä aikuisten kilpailutoiminta on 1. heinäkuuta alkaen sallittua sisätiloissa.   
 
Helsingin sisäliikuntapaikoista seuraavat ovat auki heinäkuussa: Kisahalli, Liikuntamylly, Oulunkylän sisätilat, Uimastadionin kuntosali ja Pirkkolan palloiluhalli ja kuntosali (4.7. saakka) sekä Talin ja Myllypuron jalkapallohallit. 2.elokuuta alkaen avautuvat porrastetusti muut Helsingin kaupungin sisäliikuntatilat. Tiedotamme muiden sisäliikuntapaikkojen avautumisesta lähempänä avautumisajankohtaa muun muassa liikuntapaikkojen verkkosivuilla.  
Alla yhteenvetoa nykyisistä rajoituksista, jotka ovat voimassa 1.7.2021 lukien: 
 

Liikuntapaikka Miten avoinna Huomioitavaa 
Sisäliikuntatilat (mukaan lukien uimahallit) 1.7. avoinna kaikenikäisten vapaalle käytölle sekä harrastus- ja kilpatoiminnalle. 
 
HUOM! Helsingin sisäliikuntapaikoista seuraavat ovat avoinna heinäkuussa: Kisahalli, Liikuntamylly, Oulunkylän sisätilat, Uimastadionin kuntosali ja Pirkkolan palloiluhalli ja kuntosali (4.7. saakka) sekä Talin ja Myllypuron jalkapallohallit. 
Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä.  
 
Toiminnassa on noudatettava koronan vaatimia terveysturvallisuusohjeita (alla).  
Ulkoliikuntatilat (mukaan lukien maauimalat) Avoinna kaikenikäisten vapaalle käytölle sekä harrastus- ja kilpailutoiminnalle Toiminnassa on noudatettava koronan vaatimia terveysturvallisuusohjeita (alla) 

 Pääkaupunkiseudulla epidemiatilanne ei ole enää muutamien viime päivien aikana parantunut ja on erityisen tärkeää pitää terveysturvallisista käytännöistä kiinni. Alla on lueteltu voimassa olevat koronan vaatimat terveysturvallisuusohjeet ja -määräykset, jotka ovat voimassa kaupungin liikuntapaikoissa:   

·       Yleisölle avoimissa asiakastiloissa ja toiminnoissa on suositus, että yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä (pois lukien liikuntasuorituksen aikana tai ulkotiloissa).   

·        Tiloissa ja toiminnassa on noudatettava voimassa olevia terveysturvallisuutta koskevia viranomaismääräyksiä.  

·        Asiakastiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta.   

·       Aikuisten sisäliikuntaharrastuksen sekä sisätiloissa toteutettavan kilpailu-, ottelu- ja turnaustoimintaan voidaan ottaa enintään puolet asiakasmäärästä.   

·       Tapahtumissa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä kokoontumisrajoituksista.   

·       Harrastustoiminnan sekä kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä on huomioitava:   

–       Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.   

–       Kaikki harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi.   

–       Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta   

–       Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää vähintään kahden metrin turvavälin.   

–       Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmiä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.   

–       Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.   

–       Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.  

–       Toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava kaupungille ennen toiminnan aloittamista.   

–       Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä:Aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksista 

Nykyiset rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tarkastelee tilannetta viimeistään elokuun alussa.  Koordinaatioryhmä perustaa linjauksensa epidemiologiseen arvioon ja kokonaisharkintaan koronatilanteen kehittymisestä ja linjauksia voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.   
 
Linkkejä: 
Helsingin koronarajoituksista: www.hel.fi/helsinki/korona-fi/ 

Aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksista 

OKM:n ja THL:n ohje 

Tartuntatautilaki 

Liikuntapaikkavaraukset
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ liikuntapalvelu
Helsingin kaupunki