Lasten ja nuorten kilpaurheilutoiminta voi alkaa sisällä 15.6.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen 10.6.2021 mukaan vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpaurheilutoiminta voi alkaa kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa ti 15.6. lähtien.

Yleisöä voidaan ottaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevien linjausten puitteissa ja terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen.  Tilaisuuden järjestäjän tulee toimittaa kaupungille ennen kilpailutoiminnan aloittamista terveysturvallisuussuunnitelma, jossa järjestäjä sitoutuu terveysturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen.    

Voimassa olevat rajoitukset

Ohjattu harrastustoiminta ulkona  
  • kaiken ikäisten ohjattu vakiovuorotoiminta jatkuu  
  • kaiken ikäisten kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta jatkuu 
  • kilpailujen yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä 
  • ulkoliikuntapaikkojen pukukopit ja WC:t ovat käytettävissä.  
Ohjattu harrastustoiminta sisällä 
  • vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu vakiovuorotoiminta jatkuu liikuntapalvelun tiloissa sekä koulujen liikuntasaleissa 
  • vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta on mahdollista rajoitetusti 15.6. lähtien  
  • kilpailujen yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä 
  • aikuisten liikuntaharjoittelu sisätiloissa on edelleen kiellettyä.  

Vuoroja sisätiloissa ei peruta automaattisesti, vaan ne tulee perua varaajan toimesta. Peruutukset tulee tehdä liikuntapalvelun liikuntahallien ja koulujen liikuntasalien vuoroista. Vuorojen peruutukset tulee tehdä keskiviikkoon 16.6.2021 mennessä osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@hel.fi. Tämä koskee kaikkia yli 20-vuotiaiden sisävuoroja.   
 
Kaikki peruuttamattomat vuorot laskutetaan tilavarausasiakkailta. Peruutus koskee vuoroja 30.6. saakka. Perua voi myös ne alle 20-vuotiaiden vakiovuorot, joita ei käytetä.  
Seurat itse vastaavat siitä, että vuoroilla on vain harrastajia, joilla on rajoitusten mukaisesti siihen oikeus. 

Liikuntapaikkavaraukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/ liikuntapalvelu

Helsingin kaupunki