Träning i fysik och idrottsgrenar

Träning i fysik och idrottsgrenar i samband med skoldagen Elever i Urheas nätverk erbjuds träning […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita

Träning i fysik och idrottsgrenar i samband med skoldagen

Elever i Urheas nätverk erbjuds träning i fysik eller i den egna idrottsgrenen i samband med skoldagen samt inlärningsmaterial från helheten Växa till idrottare (valfritt skolämne) som innehåller teori om idrott samt motion.

Träningar arrangeras i samarbete med regionens idrottsföreningar och de är en fast del av föreningsidrottarnas träningsvecka.

Träningarna är gratis för eleverna.

För träningarna ansvarar idrottsföreningarnas och Urheas tränare samt gymnastiklärarna. De gemensamma träningstiderna under nätverkets skoldagar är tisdagsmorgonen och onsdag eftermiddag. Träningarna ordnas på hösten i regel veckorna 35-50 (inte vecka 42) och på våren veckorna 3-20 (inte vecka 8). Kursen Växa till idrottare som ordnas under skoltid finns i elevernas egen läsordning.

Urheas strävar efter att erbjuda fysikträningar som är mångsidga, inspirerande, utvecklande och högklassiga. Träningarna arrangeras i samband med skoldagen nära elevens egen skola. Målen och riktlinjerna för Urheas fysikträningar följer Urheas plan för fysikträning. Dessa träningar kompletterar utmärkt föreningarnas bredare träningshelheter och ger idrottaren färdigheter för självutveckling genom självstyre träning.

Grenträningar bjuder inspirerande och utvecklande träning av god kvalité som stöder idrottarens mer omfattande träning med sin grenförening. I träningarna inom idrottsgrenar är fokus främst på att utveckla individuella färdigheter. I träningarna följer man förbundens riktlinjer.