Träning i fysik och sportsgrenar

Träning i fysik och i idrottsgrenar i samband med skoldagen Elever i Urheas nätverk erbjuds […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita

Träning i fysik och i idrottsgrenar i samband med skoldagen

Elever i Urheas nätverk erbjuds träning i fysik eller i egen idrottsgren i samband med skoldagen samt under skoltiden Växa Till Idrottare (valfritt skolämne) som innehåller teori om idrott samt motion.

Träningar arrangegas i samarbete med regionens idrottsföreningar.
Träningen är en del av samarbetsföreningarnas träningsveckans innehåll.
Träningarna är gratis för elever.

För träningarna ansvarar idrottsföreningarnas och Urheas tränare samt gymnastiklärare. Nätverkets skoldagars gemensamma träningstider är tisdagsmorgon och onsdag eftermiddag. Träningarna arrageras i regel på hösten veckorna 35-50 (inte vecka 42) och på våren veckorna 3-20 (inte vecka 8). Växa Till Idrottare ämne har elever i skolans schema.

Urheas fysikträningar är mångsidga, inspirerande, utvecklande, och med bra kvalité. Träningar arrangeras i samband med skoldagen nära elevens egen skola. Mål och riktlinjer på alla Urheas fysikträningar är enligt Urheas plan för fysiktränig. De här träningar kompletterar föreningars tränigar utmärkt, samt ger goda färdigheter till självmant tränande. 

Grenträningar bjuder inspirerande och utvecklande träning av god kvalité som stöder idrottarens helhet av träning med föreningen. I grenträningar koncentrerar vi oss huvdsakligen på individuella färdigheter. I träningarna följer vi förbundens riktlinjer.