Expertverksamheten

I elitfasen är stödet från experter skräddarsytt, behovsbaserat och resursfördelad av idrottsakademin eller träningscentret, grenförbundet […]

Mies ja nainen keskustelevat kuntopyörien vieressä

I elitfasen är stödet från experter skräddarsytt, behovsbaserat och resursfördelad av idrottsakademin eller träningscentret, grenförbundet och Olympiska Kommitténs toppidrottsenhet. Expertverksamheten kan fungera mer effektivt då experten förstår tränarnas och idrottarnas vardag och den operativa miljö där dessa verkar. Förståelsen ökar genom deltagande expertis, där en expert till exempel deltar och övervakar idrottsövningar och gör observationer på basen av aktiviteten.

Urheas experter tillhör ett multiprofessionellt team av experter inom sina respektive ansvarsområden, vilket ingår i det dagliga coachningsarbetet. Dessutom verkar de inom det nationella nätverket för sitt eget expertisområde.

Du hittar mer information om kompetensområdena för våra experter på anslutna sidor.

Kaksi henkilöä keskustelee, heillä on päällään Urhea-paidat.