Att komma med till högstadieverksamhet

Ansökan till högstadienätverkets svenskspråkiga skolor görs via anmälan på årskurs 6. Detta sker enligt städernas eget […]

Ansökan till högstadienätverkets svenskspråkiga skolor görs via anmälan på årskurs 6. Detta sker enligt städernas eget schema, praxis och elevupptagningområde. I nätverkets skolor kan elever anmäla sig till sin egen skola utan lämplighetstest.