Det Olympiska träningscentrets medicinska verksamhet

Idrottarens hälsa Hälsa är en förutsättning för att en idrottare kan träna, prestera och ha […]

Mies ja nainen keskustelevat kuntopyörien vieressä

Idrottarens hälsa

Hälsa är en förutsättning för att en idrottare kan träna, prestera och ha en god träningsförmåga. Målet med den medicinska verksamheten vid Urheas Olympiska träningscenter är att förse Urheas verksamhetsmiljö med medicinsk expertis som stöder idrottarens hälsa och kondition i nära samarbete med tränarna och andra experter.

Läkarens uppgift vid Olympiska träningscentret

Arbetet består i första hand av konsultationer och lösandet av vardagsproblem. Själva mottagningsarbetet fokuserar på akuta situationer och vården av Olympiska centrets egna idrottare i samarbete med dessas egna läkare.

I läkarens arbetsuppgifter ingår även att skapa och implementera nationella handlingsmodeller för elitidrottens hälsovård och att bygga funktionella vårdvägar för elitidrottarnas hälsoproblem i samarbete med hälsovårdens aktörer.

Läkarens arbetsuppgifter bygger på de nationella riktlinjer som dragits av Finlands Olympiska Kommitté om innehållet i expertverksamheten.

Dialogförande i elitidrottarens vardag

I det deltagande expertarbetet möjliggör den dagliga träningsdialogen mellan tränare, experter och läkare förebyggande av idrottarens problem och en tidig insats i idrottarens möjliga hälsoutmaningar.

Det Olympiska träningscentrets läkarmottagning ligger på Urhea campus. Läkaren finns tillgänglig för konsultation av tränare och experter samt centrets idrottare. Det primära ansvaret för att övervaka en elitidrottares hälsa ligger på idrottarens egen läkare eller idrottsföreningens/-lagets läkare i samarbete med Olympiska träningscentrets hälsovård.