Yrkesutbildning

Yrkesexamen för idrottare efter gymnasiet Efter gymnasiet kan den välfungerande samordningen av idrott och studier […]

Yrkesexamen för idrottare efter gymnasiet

Efter gymnasiet kan den välfungerande samordningen av idrott och studier fortsättas med yrkesstudier som stöder en idrottskarriär. På yrkesidrottsskolorna i huvudstadsregionen kan man studera till ett dussintal olika yrken och samtidigt få stöd för att kunna fortsätta idrottskarriären.

Yrkesstudiernas fördelar ur idrottarens synvinkel

  • Studiepoäng för en yrkesinriktad grundexamen kan fås från idrottscoachning och deltagande i tävlingar i den egna idrottsgrenen.
  • Man får stöd för att fortsätta sin idrottskarriär och för träning.
  • Man får studiestöd. Det studiestöd som man får för yrkesexamen påverkar inte studiestödmånaderna för högskoleutbildningen.
  • Idrottaren håller sin rätt till verksamhet och förmåner och kan t.ex. ansöka om en lägenhet i Urhea-hemmets byggnad på Urhea campus.
  • Man har tillgång till karriärrådgivning som stöd för idrottskarriären.
  • Praktikplatserna på Urhea och yrkesidrottsskolorna finns till bruk.

Venla Orkamo, fotboll

”Jag tänkte rätt länge om jag borde söka till gymnasiet. Då alla mina vänner som går i gymnasiet endast verkar läsa, göra uppgifter och inte ha tid för annat tänkte jag om. Merkonomlinjen med idrottsprofilering var ett bra val för mig för då har jag tid att fokusera på det jag vill bli. Jag vill i första hand satsa på min fotbollskarriär men vill också lyckas i mina studier.”
Venla Orkamo