Träning och expertverksamheten

Urheas expertis kopplas samman med coachningen av idrottarna, lagen och inom idrottsgrenarna. Tränaren för idrottsgrenen […]

Mies juoksee tatamilla, muut seuraavat

Urheas expertis kopplas samman med coachningen av idrottarna, lagen och inom idrottsgrenarna. Tränaren för idrottsgrenen leder processen, där experterna med sin egen expertis är med och gör träningen ännu bättre för idrottarna.

Träning och expertverksamhet

Urheas expertis kopplas samman med coachningen av idrottarna, lagen och idrottsgrenarna. I idrottsakademiverksamheten svarar tränaren inom idrottsgrenen för coachningen inom sin gren, och idrottsgrenförbunden för valet av tränare. Tränaren för idrottsgrenen leder processen, där experterna med sin egen expertis är med och gör träningen av ännu bättre kvalité för idrottarna. Utgångspunkten för verksamheten är samarbetet mellan tränarna och experterna samt delandet och utvecklandet av kunskap.

Multiprofessionell expertis vägleder idrottaren
Bild – Olympiska kommittén

Expertverksamheten som stöd för coachningen

Experternas stöd föds av behoven och ändamålen för idrottsgrenarna och träningsprogrammet, och det har fokus på idrottarnas och lagens vardag och höjer på så sätt kvalitén på tränandet. Tränaren inom idrottsgrenen leder träningsprocessen och därmed också dess expert-team. För varje expert har man fastställt ett ansvar och en roll i teamet samt inom helheten för expertverksamheten.

Innan man vidtar några åtgärder inom expertverksamheten i en idrottsgren, grupp eller för en enskild idrottare är det viktigt att även på elitnivå försäkra grundläggande faktorerna för en idrottares utveckling och välmående.

Expertverksamheten som stöd för tränande på olika nivåer
Bild – Olympiska kommittén