Grunden till idrottskarriär

Högstadie

Som mål har vi att möjliggöra en väl fungerande vardag för unga idrottare med samarbete […]

Useat jalat, joissa on lenkkarit

Som mål har vi att möjliggöra en väl fungerande vardag för unga idrottare med samarbete mellan skolor, hem och idrottsföreningar, samt ge goda färdigheter för idrott och för livet. På högstadie Urhea –verksamhet innehåller växa till idrottare undervisning i skolan samt träning i egen idrottsgren eller fysikträning i samband med skoldagen. 

I Urheas högskolenätverk finns det över 50 skolor där det studerar sammanlagt ca 2900 unga idrottare. Det finns totalt fem svenskspråkiga grundskolor inom huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea.

Kom med till Urheas högstadieverksamhet!