Att kombinera idrott och annat arbete

Det kan finnas ekonomiska skäl och behov för att arbeta med något annat, samtidigt som […]

Kaksi miestä ampumaradalla ulkona, toinen ampuu pitkäpiippuisella aseella ja toinen seuraa vierestä

Det kan finnas ekonomiska skäl och behov för att arbeta med något annat, samtidigt som det också kan ge balans åt en idrottarens vardag och stöda eftersträvandet av idrottsresultat. Att utföra annat arbete utifrån idrottens villkor kräver att arbetsgivaren är flexibel gällande arbetstider och arbetstimmar.

Det kan finnas ekonomiska skäl och behov för att arbeta med något annat, samtidigt som det också kan ge balans åt en idrottarens vardag och stöda eftersträvandet av idrottsresultat. Att utföra annat arbete utifrån idrottens villkor kräver att arbetsgivaren är flexibel gällande arbetstider och arbetstimmar.

Urheas samarbetspartners i arbetslivet är Eezy United och Work Pilots Oy.