Material för Urheaelev & målsman

1.Växa Till Idrottare allmän träning  För att stödja unga och entusiastiska idrottares mångsidiga utveckling har […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita
1.Växa Till Idrottare allmän träning 

För att stödja unga och entusiastiska idrottares mångsidiga utveckling har man tillsammans med Finlands Olympiska Komittén skapat ett studieinnehåll, som man använder på tillvals gymnastiklektionerna i nätverkets skolor. 

Lektionerna dras av skolans gymnastiklärare. 

För årskurs 7-9 har man skapat innehåll om att växa och utvecklas som frisk drottare. Detta för att stödja de mångsidiga idrottsliga färdigheterna och fysiska egenskaperna. I studieinnehållet ingår även psykisk träning. Målet år också att lära de unga eleverna vikten av att träna på egen hand, så att den unga idrottaren kan växa, utveckla och nå framgång som frisk idrottare. Mer information på Finlands Olympiska Komitténs nätsidor (på finska).

2. Växa Till Idrottare studieböcker 

I Urheas skolor anväder man Växa till Idrottare studieböcker. Den finns i både pappersform och som e-bok. Studiematerialet och studieboken kan användas i skolor på gymnastik-, hälsokunskaps-, hushållskunskap-, studiehandlesningslektioner samt för hemuppgifter. Varje årskurs har en egen bok. De centrala teman i böckerna är träning, återhämtning och sömn, näring, psykisk träning, livskunskaper och idrottarens studiekunskaper. Den elektroniska boken kan man ladda ner från Finlands Olympiska Komitténs materialbank

3. Urheas fysikträning i samband med skoldagen 

Urhea möjligtgör för elever att delta i fysikträningar  i samband med skoldagar på tisdagmorgonar och onsdags eftermiddagar. 

Nätverkets ansvariga och kunniga tränare och gymnastiklärare håller träningar. Urheas fysikträning är en del av den unga idrottarens tränings helhet. Urheas fysikträningar ska arrangeras nära eleverns egen skola, så att man kan undvika  onödigt pendlande till och från träningar.  

I träningar betonar man att på ett inspirerande sätt utveckla idrottarens centrala egenskaper och färdigheter. Träningar ger både fysisk och psykisk mångsidighet till idrottarens vardag. I träningsgrupperna har man tränare och idrrottare från många olika sportgrenar. Detta skapar möjlighet att lära sig fysikträning och inställning från andra sporter. 

Bekanta dig med strukturen för fysikträningar här.

4. Urheas grenträningar i samband med skoldagen 

I de största idrottsgrenarna är det möjligt att träna sin egen gren på tisdagsmorgonar och onsdags eftermiddagar. På onsdagar är det oftast ens egen förening som anvsarar för träningen. I grenträningar följer man förbundens linjeringar. Morgonträningar avviker i regel från föreningens träningar och där koncentrerar man sig på individuella färdigheter. 

En del skolor har egna träningsprogram (t.ex. I Helsingfors PHYK, LYK, HERYK). 

För målsman 

På Terve Urheilija nätsidor hittar man information om träning, hälsovård och förebyggande av idrottskador samt näringråd www.terveurheilija.fi  

Ladda här Fostra till idrottare – föräldrar som stöd till den unga –boken. En bra bok för den unga idrottarens målsman. Mycket information om hur man kan stödja den unga och ivriga idrottaren.