Olympiska träningscentret i Helsingfors

Olympiska träningscentret fungerar som en del av Urhea-idrottsakademin i huvudstadsområdet. Urheas hjärta är Urhea campus, […]

Olympiska träningscentret fungerar som en del av Urhea-idrottsakademin i huvudstadsområdet. Urheas hjärta är Urhea campus, där man hittar Urhea-hallen, Urhea-hemmet, Backasbrinkens simhall, Backasbrinkens gymnasium samt fotbollsplanen i Kottby och Gumtäkt. Dessutom står Helsingfors velodrom nära campus.

Grenförbunden är viktiga partners

Med i verksamheten för Olympiska träningscentret i Helsingfors är Idrottsförbundet, Basketförbundet, Gymnastikförbundet, Simförbundet, Judoförbundet samt Segling och Båtsport i Finland. Idrottsgrenarna ansvarar själva för sin framgångsplan och utvecklingen för verksamheten. Den internationellt högklassiga träningsmiljön på Olympiska träningscentret möjliggör verksamhet på toppennivå, en god vardag och framgång för idrottare, tränare och experter.

Urhea campus hittar man mellan Backasgatan och Gumtäkt park, i centrala Helsingfors.
Bild – Sami Perttilä

Coachning i fokus

För träningen i Olympiska träningscentret ansvarar de olika proffstränarna för idrottsgrenarna, och de har valts till sina uppgifter tillsammans med grenförbunden och den Olympiska kommittén. Ansvarstränarna leder sina multiprofessionella coachningsteaam, där medverkande är bland andra fysiktränare, fysioterapeut, psykisk tränare, näringsexpert och läkare. Tränarna för de olika grenarna och experter från olika områden gör tillsammans det Olympiska träningscentret i Helsingfors till ett centra för kunnande inom internationell elitidrott.

På nedersta våningen i Urhea-hallen finns ett styrketräningsområde på 800 kvadrat, som har ett mångsidigt urval av redskap för behov i olika idrottsgrenar.

Kompetenscentrum av internationell nivå

Forskning, utbildning och utveckling är en del av vardagen i det Olympiska träningscentret i Helsingfors. Dess centrala uppgift är att producera högklassigt kunnande för de finländska atleterna, tränarna och experterna.

I redskapsgymnastiksalen på 1400 kvadrat finns utrustning för både damer och herrar.

Förhållanden på Olympiska träningscentret

Olympiska träningscentret i Helsingfors erbjuder på konkurrensstarka träningsförhållanden av internationell standard för såväl gren- och allmänträning. Boende, hälsovård och tester är en del av idrottarens vardagsmiljö. Det Olympiska träningscentret använder i sin verksamhet både förhållanden på Urhea campus samt de som Helsingfors stad erbjuder.

Basket-arenan i Urhea-hallan kan omvandlas till en event-arena för 1200 personer, där man kan arrangera även tävlingar och events inom andra idrottsgrenar.