Idrottsnäring

Expertis som en del av coachningsteamet Avsikten med expertisen inom idrottsnäringen är att stödja och […]

Mies donkkaa

Expertis som en del av coachningsteamet

Avsikten med expertisen inom idrottsnäringen är att stödja och främja idrottarens hälsa, prestation och framgångsmöjligheter genom kost som är planerad och riktad till att stödja träning. Experten kan arbeta som en del av idrottsgrenens coachningsteam, vilket gör det lättare att identifiera vad som behöver utvecklas inom idrottarens kost. En idrottares näringsplanering kan beaktas som en del av träningsprocessen, till exempel genom att göra kostplaner som är specifika för träningssäsongen.

Kunnandet bland Urheas experter inom idrottsnäring baserar sig på högre utbildning inom näringslära (LVM, FM, HvM eller motsvarande). Nya intresserade kan kontakta den ansvariga specialisten för idrottsnäring, som i sin tur hänvisar vidare till lämplig kontaktperson vid behov.

Idrottsnäringens innehåll

Expertverksamheten inom Urheas idrottsnäring utgår från de nationella linjedragningarna som Finland Olympiska kommitté gjort om innehållet för expertverksamheten. I bilden nedan finns presenterat dessa gällande idrottssnäring och förfarandesätten enligt åldersfaser.

Bild – Olympiska kommittén

En idrottare får mest nytta av sin näring med tanke på sin utveckling, då grunderna är i ordning innan man går och ändrar hens kost mer detaljerat. Bilden visar stegen för näringskontrollprocessen då det är tid att se över idrottsnäringen för en idrottare. Dock byggs vägledningen för varje näringssprocess individuellt, enligt idrottarens utgångspunkter och mål.