Utbildning och FUI-verksamhet

Målet för Urheas utbildnings- och FUI-verksamheet är att producera kunnande på toppennivå för idrottarna, coacherna […]

Valmentaja on lattiantasossa toinen polvi lattiassa, seuraa selällään olevaa urheilijaa, jonka toinen jalka on ilmassa seinää vasten

Målet för Urheas utbildnings- och FUI-verksamheet är att producera kunnande på toppennivå för idrottarna, coacherna och experterna som verkar i Urheas vardag. Ett viktigt ändamål är att främja den innovativa utvecklings- och utbildningsverksamheten i Urheas verksamhetsmiljö och att stöda utvecklingen av kunnande på kort och lång sikt.

FUI = Forskning, utveckling och innovation

Urheas utbildnings- och FUI-enhet använder i sitt arbete Urheas personal och sitt breda nätverk av utbildnings- och forskningsorganisationer, företag samt idrottsorganisationer med kunskap på toppennivå. Utvecklingen av verksamheten baseras på de centrala elementen inom nätverksverksamhet: kunskap, förtroende och engagemang.

Utvecklingen av verksamheten baseras på de centrala elementen inom nätverksverksamhet: kunskap, förtroende och engagemang.

På Urhea campus bygger vi upp en dynamisk och fördomsfri utvecklingsverksamhet som utnyttjar både inhemsk och utländsk forsknings- och erfarenhetskunskap och som använder sig av hela nätverkets styrka. Ändamålet är att förstärka idrottens förmåga som verksamhetsområde att reagera på samhällets förändringar och att vara en betydelsefull aktör på vår väg mot 2030-talet.

Vid tillfället är de centrala utvecklingsmålen för Utbildnings- och FUI-verksamheten:

  1. Påborjandet och etableringen av FUI-programmet för ungdomsidrotten
  2. Främjandet av kunskapsutvecklingen
  3. Främjandet av samarbetet mellan vetenskap och vardagsarbetet
  4. Det effektiva nyttjandet av digitaliseringen