Idrott och studerande

Urheas mål är att stödja idrottarens tränande och utbildning på högstadiet, andra stadiet och högskolestadiet […]

Voimistelija rekillä

Urheas mål är att stödja idrottarens tränande och utbildning på högstadiet, andra stadiet och högskolestadiet ända fram tills man blir färdig med sina studier och tar sig till arbetslivet.

En bra vardag med kvalité möjliggörs genom samarbete mellan olika aktörer. Idrottarna har stöd av nätverkets proffs på träningsverksamhet och utbildning  samt Urheas kunniga experter. Man hittar information om idrott och utbildning på vår nätsida. Informationen är delad enligt studiegrader. 

Urheas mission: Träning och dubbel karriär möjliggör idrottarens framgång och ett gott liv. 

Vi ser till att idrottaren dagligen får den bästa träningshjälpen. Vi skapar förutsättningar som stöder idrottarens idrottsutveckling samt skapandet av en dubbel karriär som ger bästa möjliga idrottsresultat. 

Under sin långa karriär kan en idrottare göra en dubbel karriär genom att vara en proffsidrottare, att kombinera studerande och idrott och annat arbete. När idrottskarriären tar slut stöder vi idrottare i att byta till en annan karriär. 

Framgång för en idrottare är framgång i både idrott och det övriga livet. 
Svenskspråkiga idrottarstigen