Idrott och studerande

Urheas mål är att stödja idrottarens tränande och utbildning på högstadiet, andra stadiet och högskolestadiet […]

Voimistelija rekillä

Urheas mål är att stödja idrottarens tränande och utbildning på högstadiet, andra stadiet och högskolestadiet ända fram tills man blir färdig med sina studier och tar sig till arbetslivet.

En bra vardag med kvalité möjliggörs genom samarbete mellan olika aktörer. Idrottarna har stöd av nätverkets proffs på träningsverksamhet och utbildning  samt Urheas kunniga experter. Man hittar information om idrott och utbildning på vår nätsida. Informationen är delad enligt studiegrader. 

Urheas mission: Träningsverksamhet och dubbelkarriär möjliggör idrottarens framgång samt ett gott liv. 

Vi ser till att idrottaren får den bästa träningshjälpen dagligen och vi skapar förutsättningar som stödjer utvecklingen som idrottare, och genom dubbelkarriär resultat inom idrott. 

Under sin långa karriär kan idrottare göra en dubbelkarriär genom att vara en professionel idrottare, genom att kombinera studerande och idrott och annat arbete. När idrottskarriären tar slut stödjer vi idrottare att byta till en annan karriär. 

Idrottarens framgång handlar om framgång både i idrott och i övriga livet. 
Svenskspråkiga idrottarstigen