Dagsläger i Urheahallen

För att stödja Växa till Idrottare undervisning arrangerar Urhea dagsläger i Urhea-hallen. Läger ordnas för […]

Nuoret tekevät liikuntatunnilla lihaskuntoharjoitteita

För att stödja Växa till Idrottare undervisning arrangerar Urhea dagsläger i Urhea-hallen.

Läger ordnas för nätverkets idrottsskolor i alla årskurser samt för skolor i Vanda. Lärarna informerar om läger för elever och hem.

En lägerdag består av fysikträning, föreläsningar av Urheas specialister och en sportig Urhea-bana av stafettform.