Dubbel karriär för idrottaren

I elitfasen ska dubbla karriären stöda strävandet efter goda idrottsresultat Efter studierna på andra stadiet […]

Kaksi miestä seisoo vierekkäin katse kameraan päin ja hymyilee

I elitfasen ska dubbla karriären stöda strävandet efter goda idrottsresultat

Efter studierna på andra stadiet gör idrottarna dubbel karriär genom att proffsidrotta, genom att kombinera idrott och studier eller att kombinera idrott och annat arbete. En del av idrottarna når de bästa möjliga idrottsresultaten genom att i första hand ha idrottande som sitt yrke. För vissa idrottare stöder kombinationen av sport och studier eller sport och annat arbete försöken att uppnå de bästa resultaten inom idrott.

Under sin idrottskarriär använder sig en idrottare av olika modeller för dubbla karriärer beroende på kraven inom sin idrottsgren och enligt de möjligheter som grenen ger. En vuxen idrottare har kunskapen, färdigheterna och erfarenheten för att leda sin egen dubbla karriär.

Idrottskarriären ska stöda en kontrollerad karriärövergång

Karriärövergång innebär en fas då idrottaren avslutar sitt målinriktade idrottande och övergår till sin nästa karriärfas. Idrottskarriären har varit en investering i utvecklandet av det egna kunnandet. De färdigheter, erfarenheter och kunskaper man fått av idrotten kan användas i studier och arbetslivet. Även nätverk och sociala relationer som skapats under idrottskarriären är kapital för en idrottare då hen bygger sin nästa karriär.

Oskari Mörö och Hannu Hämäläinen