Värnplikt

Idrottsskolans uppgift är att ge motiverade och duktiga idrottare som gör sin värnplikt eller kvinnornas […]

Joukko nuoria miehiä juoksee juoksuradalla

Idrottsskolans uppgift är att ge motiverade och duktiga idrottare som gör sin värnplikt eller kvinnornas frivilliga värnplikt möjlighet att träna systematiskt vid sidan av den militära skolningen. Sedan år 1979 har 7 000 idrottare från 59 olika idrottsgrenar redan tjänstgjort vid idrottsskolan. Idrottsskolan erbjuder goda träningsförhållanden och tillräckligt med tid för avancerad träning utöver militärtjänstgöringen.

Träningen

På kaserndagar är 2–8 timmar reserverade för träning på Idrottsskolan (totalt ca 12–30 h/vecka). Dessutom är nästan alla kvällar och helger tillgängliga för träning (exkl. militärövningar). Idrottsskolan erbjuder åtta veckors läger för träning i garnisonen eller på idrottshögskolor.

Träningsverksamheten genomförs i koordination av utbildade militärtränare. Den största delen av grenarna deltar i träningsverksamhet som ordnas av huvudstadsregionens idrottsakademi. Coachning kan ordnas även genom olika samarbetsmodeller från enskilda grenförbund.

De utvalda idrottarna binder sig till idrottsförbundets träning. De som uttagits till idrottsskolan genomför träningskursen under sin militärtjänst. Idrottsskolans egen fysioterapeut gör under militärtjänsten en muskelbalansundersökning till idrottarna, och står även till idrottarnas förfogande för behandling och förebyggande av skador under tjänstgöringen.

Bild – Jari Karinkanta

Annan information

Idrottare tjänstgör på Idrottsskolan i antingen 347 dagar eller 165 dagar. De utbildas till underofficerare och till besättningens underrättelseuppdrag. De som presterar bäst får reservofficersutbildning. Reservofficerskursen hålls även på Idrottsskolan (Sandhamn) och idrottarna kan träna regelbundet under kursen.

Ansökan

Sökande till idrottsskolan måste representera den nationella eller internationella toppen i sin åldersgrupp. Idrottsgrenen måste finnas på programmet för OS- eller VM-tävlingar, eller så måste grenen utövas i stor utsträckning i Finland/utomlands. Urval görs på basis av expertutlåtanden från olika idrottsgrenar samt telefonintervjuer. Personer som avlagt yrkesexamen i massage kan också söka militärtjänst eller kvinnornas frivilliga militärtjänst på idrottsskolan.